درود، در جنگ نادر شاه افشار مقابل هندوستان، از هر سپاه چند تن کشته شدند؟

+2 امتیاز
44 بازدید
سوال شده فروردین 31, 1394 در ایران باستان توسط علیرضا
نمایش از نو اردیبهشت 1, 1394 توسط puria-parsa
درود، در جنگ میان نادر شاه افشار و هندوستان تعداد کشته شدگان هر سپاه چند تن بوده؟

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده اردیبهشت 1, 1394 توسط puria-parsa کاربر ویژه (1,015 امتیاز)
انتخاب شده اردیبهشت 1, 1394 توسط puria-parsa
 
بهترین پاسخ
میرزا مهدی خان استرابادی تلفات سپاه هند را بیش از سی هزار نفر دانسته است ( استرابادی ، میرزامهدی ؛ جهانگشای نادری ؛ تصحیح عبدالله انوار ، تهران  : انجمن اثارملی  ، ۱۳۴۱ ، ص ۳۲۶)

 اما شایان توجه است  که تاریخ نگاران شمار مجروحان و کشتگان اردوی ایران را بین ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر براورد کرده اند . (لکهارت ، لارنس ؛ نادرشاه ؛ ترجمه مشفق همدانی ، تهران : صفی علی شاه ، ۱۳۳۱ ، ص ۱۸۴-۱۸۳)

338 سوال

365 پاسخ

11 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...