شورش های دوران داریوش هخامنشی

0 امتیاز
19 بازدید
سوال شده 13 خرداد 1398 در هخامنشیان توسط میثم
با سلام و درود.
در کتیبه های شاهی چون داریوش می بینیم که بسیار از شورش ها سخن گفته و آنها را سرکوب کرده. و عامل شورشگر را هم اعدام کرده.
اکنون، پرسشی پیش می آید، چرا این همه شورش؟
یکی دو تا هم نیستن. گویا مردم اون زمان اصلا راضی نبودن که این همه شورش در تمام نقاط ایران و سرزمین زیر فرمانروایی ایشان، بلند شده.

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده 13 خرداد 1398 توسط kurosh-shahraki مدیر پاسخ گویی (4,640 امتیاز)
با سلام

در کتیبه بیستون از زبان داریوش بزرگ آمده است که در یک سال 9 شورشی را سرکوب کرده است.
کمبوجیه پسر کوروش بزرگ و دومین پادشاه هخامنشی که وارث این دودمان بود ، در بازگشت از مصر جایی در سوریه به طور نابهنگام میمیرد. پس از او بر اساس تاریخ هرودوت و کتیبه بیستون یک مغ (روحانی) سلطنت را غصب کرده و ماه ها حکمرانی میکند.
در این شرایط که کشور پادشاهی ندارد و کمبوجیه هم وارثی از خود به جای نگذاشته در هر نقطه از کشور فرماندهان نظامی علم شورش برمیدارند تا بر بخشی از ایران حکومت کنند.
داریوش که از شاخه دوم دودمان هخامنشی بود در چنین شرایطی ابتدا سلطنت را از گئومات مغ که به دروغ به جای بردیا به تخت نشسته بود پس میگیرد و سپس شروع به فرونشاندن این گردنکشی ها در سراسر ایران میکند.
در واقع وقایع سال اول سلطنت داریوش در هر حکومتی طبیعی است. پس از مرگ اسکندر نیز از آنجایی که او وارثی نداشت تا بر امپراتوری نو بنیادش حکومت کند هر فرمانده نظامی علم طغیان برداشت و امپراطوری اسکندر را به چند پاره تقسیم و هریکی بر بخشی حکم راندند و برخی نیز در این جنگ ها که برای رسیدن به تاج و تخت انجام دادند کشته شدند.
فرق زمان اسکندر و زمان داریوش آن بود که بعد از مرگ کمبوجیه ، ایران ما شانس این را داشت تا به دست داریوش هخامنشی دوباره یکپارچه شود.
در دوران باستان و حتی بعد از آن تا همین انقلاب مشروطه در ایران ، اگر پادشاهی بدون وارث به طور ناگهانی میمرد یا کشته میشد ، به سرعت سلطنت او چند پاره میگردید.

در اینباره مقاله زیر را مطالعه کنید:  

https://historical-lies.persianblog.ir/7qZ4wBXLdLsl8lXQblBB-%D9%86%D8%A7-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4%D8%8C-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%9F

338 سوال

365 پاسخ

11 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...