فتح بابل

0 امتیاز
42 بازدید
سوال شده آذر 2, 1396 در هخامنشیان توسط مرتضی طاهرخانی
درود و خسته نباشید
 فتح بابل در 20مهر صورت میگیرد ولی کوروش 7 ابان وارد بابل میشود در صورتی که طبق نوشته گزنفون :
رودخانه راهِ ورودی به درونِ شهر را برای ما گُشوده است. از اینرو، بِگُذارید تا ما با دل هایی بی باک به شهر اَندر شویم، و از هیچ چیزی نترسیم، و بیاد آوریم، آن کسانیکه هم اکنون میخواهیم برای رو در رو شدن با آنها به سویشان روانه شویم، همان مَردانی هَستند که ما بارها آنها را شکست داده ایم، هم در آن هنگام که همۀِ آنها در رَده هایِ رَزمی شان، سازمان داده شُده با  همبستگانشان در کنارشان، ایستاده بودند، و هم در آن هنگام که آنها به رسایی بیدار، هوشیار و آراسته به جَنگ ابزارهایشان بودند؛ درهالیکه هم اکنون ما در زمانی داریم بر آنها یورش می آوریم که بسیاری از آنها خواب هَستند، بسیاری از آنها بَدمست هَستند و هیچکدام از آنها در سازماندهی رَزمیش نیست. و هنگامیکه آنها پی ببرند که ما به درون دیوارها راه یافته ایم، از ترس و هراس ناگهانی که بدست خواهند آورد، آنها درمانده تر از آنچه که هم اکنون هَستند، خواهند شُد. ولی اگر کسی بیمناک از چیزی است که تازندِگان به شهرها از آن به نام چَشمۀِ ترس یاد میکُنند -به چم (یعنی)- اینکه، مَردُم شاید بر بام خانه هایشان بروند و از آنجا رگبار تیر از راست و چپ به پایین پرتاب کُنند، شُما نیاز به کمترین نگرانی ندارید؛ زیرا اگر کسی برایِ آسیب زدن به ما بالایِ خانه اش برود، ما خُداوند را در کنار خودمان داریم. ایوانِ خانه هایِ آنها بسیار آتش زاست، چونکه درها از چوب نَخل درُست شُده اند و با گَژَف (قیر) پوشانده و آراسته شُده اند، چیزیکه همانند گیرانه (فتیله) آتش خواهد گرفت. و این درهالی است که ما از چراغ دان هایِ فراوانی برخورداریم که از ساگِ هایِ (ساقه های) درختِ کاج هَستند، که میتوانند آتش سوزی بُزرگی را برپا سازند؛ و ما گَژَف ها (قیر) و پیشَندهایِ (الیاف) فراوانی از پَنبه در فَرادَست داریم، که آتش را به تُندی در هرجایی گُسترش خواهند داد، بگونه ایکه آنها که بر بالایِ خانه ها رفته اند ناگُزیر خواهند بود که یا شتابان جایشان را فُروگُذارند و یا به تُندی خوراک آتش شوند.

ولی بیایید و جَنگ ابزارهایِ خود را در دست بگیرید! و به اُمید پَروَردگار، من شما را رهبری خواهم کرد.

کوروش همراه سپاه خود است پس چراه 7 ابان وارد بابل شد چرا 20 مهر با سپاهش وارد بابل نشد؟؟؟؟؟؟ینی  امکان جنگ بوده ؟؟؟؟ اگر بوده پس چرا کوروش در منشور نوشته این درخواست مردوک است تا وارد بابل شود بدون جنگ؟؟

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده آذر 3, 1396 توسط majid-khaleghian مدیر سایت (10,150 امتیاز)
درود بر شما

باید توجه داشت که این بخش کوروش‌نامه پیش از ورود به شهر است و در ادامه هم اصلا به عملی شدن آن اشاره نمی‌شود بلکه گزنفون به زد و خوردهای اندک و تلفات کم اشاره می‌کند.

بدون تردید کتاب گزنفون از نظر ادبی و اخلاقی بسیار ارزشمند است. از نظر تاریخی هم دارای حقایقی است اما با توجه به اینکه یکی از منابع یونانی است و با زمان کوروش بزرگ هم فاصله دارد، نمی‌تواند معیار ما برای ارزیابی باشد. بنابراین آثار باستانی و اسناد و مدارک بابلی همزمان با کوروش اعتبار بیشتری دارند و می‌توان این اسناد را معیار قرار داد.

با توجه به رویدادنامه نبونئید که از اسناد معتبر است مشخص می‌شود که گزنفون در این بخش اشتباه کرده است چرا که کوروش خودش شهر بابل را فتح نکرد بلکه ارتش کوروش در 20 مهر، شهر بابل را بدون جنگ فتح کرد و کوروش در 7 آبان وارد بابل شد (رویدادنامه نبونئید، ستون ۳، بندهای 14-19).
درباره فتح بدون جنگ، باید توجه داشت که منظور استوانه کوروش کل امپراتوری بابل نیست بلکه شهر بابل است. باید توجه داشت که بین شهر بابل و سراسر امپراتوری بابل تفاوت وجود دارد. در استوانه کوروش درباره شهر بابل سخن به میان می‌آید که بدون جنگ فتح شده است و نه سراسر فرمانروایی نبونئید (استوانه کوروش، بند ۱۷).
به نظر می‌رسد فقط نبرد با سپاهیان نبونئید در اوپیس رخ داد و خود کوروش در آن نبرد حضور داشت (رویدادنامه نبونئید، ستون ٣، بند‌های ١۲-١۴).
با این حال گفته گزنفون گرچه با آمیختگی روبرو است اما گزنفون هم به کم تلفات بودن فتح شهر بابل و زد و خوردهای اندک اشاره می‌کند. به طوری که اینچنین می‌نویسد: «سپاه آغازید به درون شهر رفتن، و از کسانی که با ایشان رویاروی آمدند چندی کشته شده و بر زمین افتادند…» (کوروش نامه گزنفون، دفتر ۷، بخش ۵، بند ۲۶، ترجمه ابوالحسن تهامی).
شاید گزنفون زد خوردهای اوپیس را با شهر بابل اشتباه گرفته است شاید هم این روایات مربوط به شخص دیگری باشد و با روایت‌های کوروش بزرگ آمخیته شده (مثلا کوروش یکم، پدر بزرگ کوروش بزرگ که شهری را فتح کرده است). با توجه به فاصله زمانی گزنفون با کوروش بزرگ این اشتباهات طبیعی و قابل درک است. به ویژه آنکه روایت هم مربوط به شهری دیگر از امپراتوری بابل را با شهر بابل اشتباه کند.

برای بررسی بیشتر نوشته های منابع این نوشتارها را مطالعه بفرمایید:

دروغی دیگر: کورش و به آتش کشیدن خانه مردم: http://kheradgan.ir/?p=11926

کوروش و اوپیس: http://kheradgan.ir/?p=10228

337 سوال

364 پاسخ

11 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...