معتبر بودن کتاب سیا حت نامه فیثاغورث در ایران

0 امتیاز
29 بازدید
سوال شده آبان 13, 1396 در هخامنشیان توسط مظاهری
با توجه به اینکه  از فیثا غورث هیچ کتابی باقی نمانده است چگونه می توان به کتاب " سیا حت نامه فیثاغورث در ایران " استناد کرد؟

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده آبان 13, 1396 توسط majid-khaleghian مدیر سایت (10,110 امتیاز)
دربارۀ تاریخ نگارش این کتاب سند مشخصی در دست نیست ولی با نظر به این که در فصل ششم این کتاب می خوانیم که ماجرای حمله اسکندر مقدونی و به آتش کشیده شدن پارسه کد به صورت پیش گویی یا خواب فیثاغورث بیان شده است، مطمئن خواهیم بود که تاریخ نوشتن این کتاب، بعد از حملۀ اسکندر به ایران بوده است؛ هر چند که این فصل بعد ها به کتاب اضافه شده باشد و یا متن کتاب دارای کم و کاستی و نقصان قرار گرفته باشد.

نوشتاری در این باره:
http://kheradgan.ir/?p=1218

بنابراین این کتاب چندان قابل استناد نیست ولی به هر حال رویکرد مردمان دوران باستان را بر ما آشکار می سازد

335 سوال

362 پاسخ

11 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...