درباره ناسزا هایی که به سرداران ایران نسبت میدن

0 امتیاز
38 بازدید
سوال شده فروردین 16, 1395 در ایران باستان توسط آریو ۲۵۵۰
درود به خردمندان خردگان
آیا تو تاریخ ما سربازی به اسم پمپه دیوس وجود داشته یا نه؟

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده فروردین 16, 1395 توسط اشکان
درود بر شما دوست بزرگوار

چنین شخصی وجود داشته است اما ارتباطی با آن پیام هایی که درباره یک ناسزا درست کردند ندارد. در آن پیام ها د..ث را یک سردار ساسانی معرفی می کنند در صورتی که این شخص در زمان اشکانیان بوده است.

اساسا به نظر می رسد «پومپه دیوس» خوانش غربی ها از یک نام ایرانی است. کما اینکه برای مثال قبل از آن غربی ها خشایارشا را Xerxes می خواندند. پس به هیچ وجه نمی توان آن را با آن واژه ناسزا برابر دانست.

درباره پیام های نادرست که می گویند یک ناسزا ها نام سردار ایرانی و... بود پیش از این توضیحاتی داده شده است.

حتما نگاه گنید به:
http://kheradgan.ir/?p=12913

338 سوال

365 پاسخ

11 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...