شاعران اذربایجان

+1 امتیاز
51 بازدید
سوال شده دی 27, 1394 در پس از اسلام توسط بی نام
ایا دکتر زرین کوب گفته که پدر نظامی یک مهاجر اذری است؟ایا فضولی بزرگترین غزلسرای جهان اسلام است؟ایا خاقانی شروانی دیوانی به زبان ترکی سروده؟

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده دی 27, 1394 توسط بی نام
هرچند درباره اصالت نظامی فرضیه های گوناگونی مطرح شده است اما تردیدی نیست که او ایرانی بوده است. اشعاری هم از او به جا مانده که نشان می دهد وی از تفرش به گنجه کوچ کرده است. دو بیت در اقبال نامه وجود دارد که می گوید:
چو دُر گرچه در بحر گنجه گمم
ولی از قهستان شهر قمم

به تفرش دهی هست «تا»(طا) نام او
نظامی از آنجا شده نام‌جو

بنابراین به نظر می رسد اصالت نظامی از روستایی به نام «تا» در تفرش است.


اینکه بگوییم یک شخص بزرگترین غزلسرای جهان اسلام است بیشتر شبیه یک شعار سطحی نگرانه است!!! فضولی در نوع خودش شاعر خوبی بوده است. ازجمله شعر های فارسی او قابل توجه است اما اینکه به خاطر برخی از مقاصد و اهداف، لقب بزرگترین و ... به او بدهیم چندان پذیرفتنی نیست. جهان اسلام شاعران بزرگ زیادی را به خود دیده است.


خیر خاقانی شروانی دیوانی به زبان ترکی ندارد. اصلا زمان زندگی خاقانی زمانی نیست که ترکی در آن نواحی رواج پیدا کرده باشد. شاعران متأخری بودند که خاقانی تخلص کردند و شعر گفتند و هیچ ربطی به خاقانی شروانی نداشتند. مثل این می ماند که امروز شخصی حافظ تخلص کند و در شعر خود هم واژه رایانامه (ایمیل) را به کار ببرد و بعد ربطش دهیم به حافظ شیرازی معروف!!!

333 سوال

360 پاسخ

11 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...