پرسش و پاسخ های اخیر در کوروش بزرگ

0 امتیاز
1 پاسخ 8 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4 بازدید
پاسخ داده شده 17 مرداد 1397 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 30 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 15 بازدید
پاسخ داده شده 14 اردیبهشت 1397 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,840 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 14 بازدید
پاسخ داده شده 14 اردیبهشت 1397 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,840 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 25 بازدید
پاسخ داده شده 4 اردیبهشت 1397 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 15 بازدید
پاسخ داده شده 5 فروردین 1397 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,840 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 333 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 13 بازدید
پاسخ داده شده آبان 16, 1396 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,290 امتیاز)
0 امتیاز
3 پاسخ 61 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 57 بازدید
پاسخ داده شده مهر 7, 1396 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 29 بازدید
پاسخ داده شده تیر 4, 1396 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,840 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 28 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 40 بازدید
پاسخ داده شده دی 3, 1395 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 42 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 86 بازدید
پاسخ داده شده آبان 28, 1395 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,290 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ 48 بازدید
پاسخ داده شده آبان 28, 1395 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 36 بازدید
پاسخ داده شده آبان 6, 1395 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 37 بازدید
پاسخ داده شده مهر 22, 1395 در کوروش بزرگ توسط ahmadreza-hosseyni کاربر ویژه (1,180 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 38 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 356 بازدید
پاسخ داده شده شهریور 20, 1395 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 51 بازدید
پاسخ داده شده تیر 31, 1395 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 54 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 109 بازدید
برای نمایش سوالات بیشتر, بر روی لیست کامل سوالات این دسته کلیک کنید.

261 سوال

286 پاسخ

11 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...