پرسش و پاسخ های اخیر در کوروش بزرگ

0 امتیاز
1 پاسخ 8 بازدید
پاسخ داده شده 14 اردیبهشت 1397 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,840 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 9 بازدید
پاسخ داده شده 14 اردیبهشت 1397 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,840 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 19 بازدید
پاسخ داده شده 4 اردیبهشت 1397 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (8,890 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 13 بازدید
پاسخ داده شده 5 فروردین 1397 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,840 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 285 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 13 بازدید
پاسخ داده شده آبان 16, 1396 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (8,890 امتیاز)
0 امتیاز
3 پاسخ 58 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 54 بازدید
پاسخ داده شده مهر 7, 1396 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (8,890 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 28 بازدید
پاسخ داده شده تیر 4, 1396 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,840 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 27 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 40 بازدید
پاسخ داده شده دی 3, 1395 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (8,890 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 41 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 83 بازدید
پاسخ داده شده آبان 28, 1395 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (8,890 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ 45 بازدید
پاسخ داده شده آبان 28, 1395 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (8,890 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 36 بازدید
پاسخ داده شده آبان 6, 1395 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (8,890 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 37 بازدید
پاسخ داده شده مهر 22, 1395 در کوروش بزرگ توسط ahmadreza-hosseyni کاربر ویژه (1,180 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 37 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 337 بازدید
پاسخ داده شده شهریور 20, 1395 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (8,890 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 50 بازدید
پاسخ داده شده تیر 31, 1395 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (8,890 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 54 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 107 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 53 بازدید
پاسخ داده شده فروردین 28, 1395 در کوروش بزرگ توسط اشکان
0 امتیاز
1 پاسخ 133 بازدید
پاسخ داده شده اسفند 7, 1394 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (8,890 امتیاز)
برای نمایش سوالات بیشتر, بر روی لیست کامل سوالات این دسته کلیک کنید.

247 سوال

271 پاسخ

11 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...