پرسش و پاسخ های اخیر در کوروش بزرگ

0 امتیاز
1 پاسخ 21 بازدید
پاسخ داده شده 2 اسفند 1397 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan کاربر حرفه ای (3,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 22 بازدید
پاسخ داده شده 16 بهمن 1397 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan کاربر حرفه ای (3,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 22 بازدید
پاسخ داده شده 16 بهمن 1397 در کوروش بزرگ توسط kurosh-shahraki کاربر حرفه ای (3,900 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 28 بازدید
پاسخ داده شده 12 دی 1397 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (10,110 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 48 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 30 بازدید
پاسخ داده شده آذر 20, 1397 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan کاربر حرفه ای (3,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 21 بازدید
پاسخ داده شده آبان 15, 1397 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan کاربر حرفه ای (3,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 34 بازدید
پاسخ داده شده آبان 7, 1397 در کوروش بزرگ توسط kurosh-shahraki کاربر حرفه ای (3,900 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 39 بازدید
پاسخ داده شده مهر 16, 1397 در کوروش بزرگ توسط kurosh-shahraki کاربر حرفه ای (3,900 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ 27 بازدید
پاسخ داده شده شهریور 29, 1397 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan کاربر حرفه ای (3,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 34 بازدید
پاسخ داده شده شهریور 4, 1397 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (10,110 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 44 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 14 بازدید
پاسخ داده شده مرداد 17, 1397 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (10,110 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 38 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 19 بازدید
پاسخ داده شده اردیبهشت 14, 1397 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan کاربر حرفه ای (3,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 18 بازدید
پاسخ داده شده اردیبهشت 14, 1397 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan کاربر حرفه ای (3,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 35 بازدید
پاسخ داده شده اردیبهشت 4, 1397 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (10,110 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 24 بازدید
پاسخ داده شده فروردین 5, 1397 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan کاربر حرفه ای (3,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 594 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 16 بازدید
پاسخ داده شده آبان 16, 1396 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (10,110 امتیاز)
0 امتیاز
3 پاسخ 96 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 68 بازدید
پاسخ داده شده مهر 7, 1396 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (10,110 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 40 بازدید
پاسخ داده شده تیر 4, 1396 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan کاربر حرفه ای (3,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 35 بازدید
برای نمایش سوالات بیشتر, بر روی لیست کامل سوالات این دسته کلیک کنید.

319 سوال

346 پاسخ

11 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...