پرسش و پاسخ های اخیر در کوروش بزرگ

0 امتیاز
1 پاسخ 7 بازدید
پاسخ داده شده 15 آبان 1397 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan کاربر ارشد (2,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 17 بازدید
پاسخ داده شده 7 آبان 1397 در کوروش بزرگ توسط kurosh-shahraki کاربر برتر (940 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 20 بازدید
پاسخ داده شده 16 مهر 1397 در کوروش بزرگ توسط kurosh-shahraki کاربر برتر (940 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ 17 بازدید
پاسخ داده شده 29 شهریور 1397 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan کاربر ارشد (2,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 26 بازدید
پاسخ داده شده 4 شهریور 1397 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,490 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 38 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 13 بازدید
پاسخ داده شده 17 مرداد 1397 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,490 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 36 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 18 بازدید
پاسخ داده شده 14 اردیبهشت 1397 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan کاربر ارشد (2,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 14 بازدید
پاسخ داده شده 14 اردیبهشت 1397 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan کاربر ارشد (2,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 29 بازدید
پاسخ داده شده 4 اردیبهشت 1397 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,490 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 17 بازدید
پاسخ داده شده 5 فروردین 1397 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan کاربر ارشد (2,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 510 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 15 بازدید
پاسخ داده شده آبان 16, 1396 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,490 امتیاز)
0 امتیاز
3 پاسخ 75 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 64 بازدید
پاسخ داده شده مهر 7, 1396 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,490 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 34 بازدید
پاسخ داده شده تیر 4, 1396 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan کاربر ارشد (2,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 31 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 44 بازدید
پاسخ داده شده دی 3, 1395 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,490 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 49 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 100 بازدید
پاسخ داده شده آبان 28, 1395 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,490 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ 59 بازدید
پاسخ داده شده آبان 28, 1395 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,490 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 36 بازدید
پاسخ داده شده آبان 6, 1395 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,490 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 39 بازدید
پاسخ داده شده مهر 22, 1395 در کوروش بزرگ توسط ahmadreza-hosseyni کاربر ویژه (1,140 امتیاز)
برای نمایش سوالات بیشتر, بر روی لیست کامل سوالات این دسته کلیک کنید.

280 سوال

307 پاسخ

11 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...