پرسش و پاسخ های اخیر در کوروش بزرگ

0 امتیاز
1 پاسخ 13 بازدید
پاسخ داده شده 25 مرداد 1398 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (10,190 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 25 بازدید
پاسخ داده شده 15 تیر 1398 در کوروش بزرگ توسط kurosh-shahraki مدیر پاسخ گویی (4,640 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 26 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 29 بازدید
پاسخ داده شده 1 اردیبهشت 1398 در کوروش بزرگ توسط kurosh-shahraki مدیر پاسخ گویی (4,640 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 42 بازدید
پاسخ داده شده 2 اسفند 1397 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan مدیر پاسخ گویی (4,130 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 35 بازدید
پاسخ داده شده 16 بهمن 1397 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan مدیر پاسخ گویی (4,130 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 38 بازدید
پاسخ داده شده 16 بهمن 1397 در کوروش بزرگ توسط kurosh-shahraki مدیر پاسخ گویی (4,640 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 32 بازدید
پاسخ داده شده 12 دی 1397 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (10,190 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 87 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 43 بازدید
پاسخ داده شده آذر 20, 1397 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan مدیر پاسخ گویی (4,130 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 26 بازدید
پاسخ داده شده آبان 15, 1397 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan مدیر پاسخ گویی (4,130 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 38 بازدید
پاسخ داده شده آبان 7, 1397 در کوروش بزرگ توسط kurosh-shahraki مدیر پاسخ گویی (4,640 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 44 بازدید
پاسخ داده شده مهر 16, 1397 در کوروش بزرگ توسط kurosh-shahraki مدیر پاسخ گویی (4,640 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ 31 بازدید
پاسخ داده شده شهریور 29, 1397 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan مدیر پاسخ گویی (4,130 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 36 بازدید
پاسخ داده شده شهریور 4, 1397 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (10,190 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 48 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 17 بازدید
پاسخ داده شده مرداد 17, 1397 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (10,190 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 43 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 20 بازدید
پاسخ داده شده اردیبهشت 14, 1397 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan مدیر پاسخ گویی (4,130 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 24 بازدید
پاسخ داده شده اردیبهشت 14, 1397 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan مدیر پاسخ گویی (4,130 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 43 بازدید
پاسخ داده شده اردیبهشت 4, 1397 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (10,190 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 27 بازدید
پاسخ داده شده فروردین 5, 1397 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan مدیر پاسخ گویی (4,130 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 760 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 19 بازدید
پاسخ داده شده آبان 16, 1396 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (10,190 امتیاز)
برای نمایش سوالات بیشتر, بر روی لیست کامل سوالات این دسته کلیک کنید.

338 سوال

365 پاسخ

11 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...