پرسش و پاسخ های اخیر در کوروش بزرگ

0 امتیاز
1 پاسخ 18 بازدید
پاسخ داده شده 12 دی 1397 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,650 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 19 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 18 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 18 بازدید
پاسخ داده شده آبان 15, 1397 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan کاربر ارشد (2,530 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 30 بازدید
پاسخ داده شده آبان 7, 1397 در کوروش بزرگ توسط kurosh-shahraki کاربر ارشد (2,200 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 37 بازدید
پاسخ داده شده مهر 16, 1397 در کوروش بزرگ توسط kurosh-shahraki کاربر ارشد (2,200 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ 25 بازدید
پاسخ داده شده شهریور 29, 1397 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan کاربر ارشد (2,530 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 33 بازدید
پاسخ داده شده شهریور 4, 1397 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,650 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 43 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 14 بازدید
پاسخ داده شده مرداد 17, 1397 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,650 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 36 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 19 بازدید
پاسخ داده شده اردیبهشت 14, 1397 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan کاربر ارشد (2,530 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 17 بازدید
پاسخ داده شده اردیبهشت 14, 1397 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan کاربر ارشد (2,530 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 32 بازدید
پاسخ داده شده اردیبهشت 4, 1397 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,650 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 23 بازدید
پاسخ داده شده فروردین 5, 1397 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan کاربر ارشد (2,530 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 547 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 15 بازدید
پاسخ داده شده آبان 16, 1396 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,650 امتیاز)
0 امتیاز
3 پاسخ 92 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 67 بازدید
پاسخ داده شده مهر 7, 1396 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,650 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 37 بازدید
پاسخ داده شده تیر 4, 1396 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan کاربر ارشد (2,530 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 34 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 47 بازدید
پاسخ داده شده دی 3, 1395 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,650 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 55 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 103 بازدید
پاسخ داده شده آبان 28, 1395 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,650 امتیاز)
برای نمایش سوالات بیشتر, بر روی لیست کامل سوالات این دسته کلیک کنید.

301 سوال

326 پاسخ

11 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...