پرسش و پاسخ های اخیر در هخامنشیان

0 امتیاز
1 پاسخ 8 بازدید
پاسخ داده شده 20 اردیبهشت 1397 در هخامنشیان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (8,850 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 10 بازدید
پاسخ داده شده 14 اردیبهشت 1397 در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,800 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 17 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 12 بازدید
پاسخ داده شده 5 فروردین 1397 در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,800 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 25 بازدید
پاسخ داده شده آذر 23, 1396 در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,800 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 18 بازدید
پاسخ داده شده آذر 3, 1396 در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,800 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 15 بازدید
پاسخ داده شده آذر 3, 1396 در هخامنشیان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (8,850 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 26 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 38 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 21 بازدید
پاسخ داده شده آبان 16, 1396 در هخامنشیان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (8,850 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 20 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 10 بازدید
پاسخ داده شده آبان 8, 1396 در هخامنشیان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (8,850 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 49 بازدید
پاسخ داده شده مهر 28, 1396 در هخامنشیان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (8,850 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 19 بازدید
پاسخ داده شده مهر 28, 1396 در هخامنشیان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (8,850 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 21 بازدید
پاسخ داده شده مهر 9, 1396 در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,800 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 15 بازدید
پاسخ داده شده شهریور 27, 1396 در هخامنشیان توسط ahmadreza-hosseyni کاربر ویژه (1,180 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 14 بازدید
پاسخ داده شده شهریور 13, 1396 در هخامنشیان توسط kurosh-shahraki (180 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 15 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 29 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 32 بازدید
پاسخ داده شده خرداد 14, 1396 در هخامنشیان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (8,850 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 24 بازدید
پاسخ داده شده اسفند 19, 1395 در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,800 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 29 بازدید
پاسخ داده شده بهمن 19, 1395 در هخامنشیان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (8,850 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 19 بازدید
پاسخ داده شده بهمن 19, 1395 در هخامنشیان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (8,850 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 671 بازدید
پاسخ داده شده دی 18, 1395 در هخامنشیان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (8,850 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 55 بازدید
پاسخ داده شده آذر 16, 1395 در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,800 امتیاز)
برای نمایش سوالات بیشتر, بر روی لیست کامل سوالات این دسته کلیک کنید.

245 سوال

269 پاسخ

11 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...