پرسش و پاسخ های اخیر در هخامنشیان

0 امتیاز
1 پاسخ 15 بازدید
پاسخ داده شده 21 اسفند 1397 در هخامنشیان توسط kurosh-shahraki کاربر حرفه ای (3,900 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 17 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 21 بازدید
پاسخ داده شده 3 بهمن 1397 در هخامنشیان توسط kurosh-shahraki کاربر حرفه ای (3,900 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 41 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 34 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 19 بازدید
پاسخ داده شده آبان 15, 1397 در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan کاربر حرفه ای (3,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 36 بازدید
پاسخ داده شده مهر 3, 1397 در هخامنشیان توسط kurosh-shahraki کاربر حرفه ای (3,900 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 26 بازدید
پاسخ داده شده شهریور 17, 1397 در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan کاربر حرفه ای (3,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 15 بازدید
پاسخ داده شده مرداد 19, 1397 در هخامنشیان توسط kurosh-shahraki کاربر حرفه ای (3,900 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 14 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 33 بازدید
پاسخ داده شده اردیبهشت 20, 1397 در هخامنشیان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (10,110 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 20 بازدید
پاسخ داده شده اردیبهشت 14, 1397 در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan کاربر حرفه ای (3,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 39 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 19 بازدید
پاسخ داده شده فروردین 5, 1397 در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan کاربر حرفه ای (3,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 29 بازدید
پاسخ داده شده آذر 23, 1396 در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan کاربر حرفه ای (3,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 31 بازدید
پاسخ داده شده آذر 3, 1396 در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan کاربر حرفه ای (3,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 29 بازدید
پاسخ داده شده آذر 3, 1396 در هخامنشیان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (10,110 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 33 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 54 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 30 بازدید
پاسخ داده شده آبان 16, 1396 در هخامنشیان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (10,110 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 27 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 17 بازدید
پاسخ داده شده آبان 8, 1396 در هخامنشیان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (10,110 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 161 بازدید
پاسخ داده شده مهر 28, 1396 در هخامنشیان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (10,110 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 27 بازدید
پاسخ داده شده مهر 28, 1396 در هخامنشیان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (10,110 امتیاز)
برای نمایش سوالات بیشتر, بر روی لیست کامل سوالات این دسته کلیک کنید.

319 سوال

346 پاسخ

11 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...