پرسش و پاسخ های اخیر در هخامنشیان

0 امتیاز
1 پاسخ 9 بازدید
پاسخ داده شده 17 شهریور 1397 در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan کاربر ارشد (2,090 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 9 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 11 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 18 بازدید
پاسخ داده شده 20 اردیبهشت 1397 در هخامنشیان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,490 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 17 بازدید
پاسخ داده شده 14 اردیبهشت 1397 در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan کاربر ارشد (2,090 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 28 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 18 بازدید
پاسخ داده شده 5 فروردین 1397 در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan کاربر ارشد (2,090 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 28 بازدید
پاسخ داده شده آذر 23, 1396 در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan کاربر ارشد (2,090 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 24 بازدید
پاسخ داده شده آذر 3, 1396 در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan کاربر ارشد (2,090 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 18 بازدید
پاسخ داده شده آذر 3, 1396 در هخامنشیان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,490 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 30 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 45 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 25 بازدید
پاسخ داده شده آبان 16, 1396 در هخامنشیان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,490 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 24 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 13 بازدید
پاسخ داده شده آبان 8, 1396 در هخامنشیان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,490 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 81 بازدید
پاسخ داده شده مهر 28, 1396 در هخامنشیان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,490 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 24 بازدید
پاسخ داده شده مهر 28, 1396 در هخامنشیان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,490 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 23 بازدید
پاسخ داده شده مهر 9, 1396 در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan کاربر ارشد (2,090 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 17 بازدید
پاسخ داده شده شهریور 27, 1396 در هخامنشیان توسط ahmadreza-hosseyni کاربر ویژه (1,180 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 16 بازدید
پاسخ داده شده شهریور 13, 1396 در هخامنشیان توسط kurosh-shahraki (440 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 20 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 35 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 38 بازدید
پاسخ داده شده خرداد 14, 1396 در هخامنشیان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,490 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 25 بازدید
پاسخ داده شده اسفند 19, 1395 در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan کاربر ارشد (2,090 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 34 بازدید
پاسخ داده شده بهمن 19, 1395 در هخامنشیان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,490 امتیاز)
برای نمایش سوالات بیشتر, بر روی لیست کامل سوالات این دسته کلیک کنید.

271 سوال

298 پاسخ

11 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...