پرسش و پاسخ های اخیر در هخامنشیان

0 امتیاز
1 پاسخ 25 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 23 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 15 بازدید
پاسخ داده شده آبان 15, 1397 در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan کاربر ارشد (2,530 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 34 بازدید
پاسخ داده شده مهر 3, 1397 در هخامنشیان توسط kurosh-shahraki کاربر ارشد (2,200 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 23 بازدید
پاسخ داده شده شهریور 17, 1397 در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan کاربر ارشد (2,530 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 14 بازدید
پاسخ داده شده مرداد 19, 1397 در هخامنشیان توسط kurosh-shahraki کاربر ارشد (2,200 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 14 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 29 بازدید
پاسخ داده شده اردیبهشت 20, 1397 در هخامنشیان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,650 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 20 بازدید
پاسخ داده شده اردیبهشت 14, 1397 در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan کاربر ارشد (2,530 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 35 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 19 بازدید
پاسخ داده شده فروردین 5, 1397 در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan کاربر ارشد (2,530 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 29 بازدید
پاسخ داده شده آذر 23, 1396 در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan کاربر ارشد (2,530 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 27 بازدید
پاسخ داده شده آذر 3, 1396 در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan کاربر ارشد (2,530 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 27 بازدید
پاسخ داده شده آذر 3, 1396 در هخامنشیان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,650 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 33 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 53 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 29 بازدید
پاسخ داده شده آبان 16, 1396 در هخامنشیان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,650 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 26 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 17 بازدید
پاسخ داده شده آبان 8, 1396 در هخامنشیان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,650 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 132 بازدید
پاسخ داده شده مهر 28, 1396 در هخامنشیان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,650 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 26 بازدید
پاسخ داده شده مهر 28, 1396 در هخامنشیان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,650 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 23 بازدید
پاسخ داده شده مهر 9, 1396 در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan کاربر ارشد (2,530 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 17 بازدید
پاسخ داده شده شهریور 27, 1396 در هخامنشیان توسط ahmadreza-hosseyni کاربر ویژه (1,140 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 18 بازدید
پاسخ داده شده شهریور 13, 1396 در هخامنشیان توسط kurosh-shahraki کاربر ارشد (2,200 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 24 بازدید
برای نمایش سوالات بیشتر, بر روی لیست کامل سوالات این دسته کلیک کنید.

301 سوال

326 پاسخ

11 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...