پرسش و پاسخ های اخیر در ایران باستان

0 امتیاز
1 پاسخ 13 بازدید
پاسخ داده شده 11 اسفند 1397 در ایران باستان توسط kurosh-shahraki کاربر حرفه ای (3,900 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 30 بازدید
پاسخ داده شده دی 6, 1397 در ایران باستان توسط kurosh-shahraki کاربر حرفه ای (3,900 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 35 بازدید
سوال شده آذر 2, 1397 در ایران باستان توسط Dariush
0 امتیاز
2 پاسخ 44 بازدید
پاسخ داده شده آبان 1, 1397 در ایران باستان توسط kurosh-shahraki کاربر حرفه ای (3,900 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 39 بازدید
پاسخ داده شده شهریور 4, 1397 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (10,110 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 39 بازدید
پاسخ داده شده شهریور 4, 1397 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (10,110 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 26 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 25 بازدید
پاسخ داده شده مرداد 17, 1397 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (10,110 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 36 بازدید
پاسخ داده شده تیر 25, 1397 در ایران باستان توسط kurosh-shahraki کاربر حرفه ای (3,900 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 13 بازدید
پاسخ داده شده تیر 25, 1397 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (10,110 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 20 بازدید
پاسخ داده شده تیر 25, 1397 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (10,110 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 21 بازدید
پاسخ داده شده اردیبهشت 14, 1397 در ایران باستان توسط ashkan-dehghan کاربر حرفه ای (3,290 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ 44 بازدید
پاسخ داده شده اردیبهشت 4, 1397 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (10,110 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 13 بازدید
پاسخ داده شده فروردین 31, 1397 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (10,110 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 26 بازدید
پاسخ داده شده فروردین 5, 1397 در ایران باستان توسط ashkan-dehghan کاربر حرفه ای (3,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 136 بازدید
پاسخ داده شده آذر 23, 1396 در ایران باستان توسط ashkan-dehghan کاربر حرفه ای (3,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 17 بازدید
پاسخ داده شده آبان 13, 1396 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (10,110 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 14 بازدید
پاسخ داده شده شهریور 27, 1396 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (10,110 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 55 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 277 بازدید
پاسخ داده شده تیر 13, 1396 در ایران باستان توسط ashkan-dehghan کاربر حرفه ای (3,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 22 بازدید
پاسخ داده شده تیر 2, 1396 در ایران باستان توسط ashkan-dehghan کاربر حرفه ای (3,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 22 بازدید
پاسخ داده شده تیر 2, 1396 در ایران باستان توسط ashkan-dehghan کاربر حرفه ای (3,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 196 بازدید
پاسخ داده شده تیر 2, 1396 در ایران باستان توسط ashkan-dehghan کاربر حرفه ای (3,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 17 بازدید
پاسخ داده شده خرداد 24, 1396 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (10,110 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 43 بازدید
پاسخ داده شده خرداد 24, 1396 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (10,110 امتیاز)
برای نمایش سوالات بیشتر, بر روی لیست کامل سوالات این دسته کلیک کنید.

319 سوال

346 پاسخ

11 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...