پرسش و پاسخ های اخیر در ایران باستان

0 امتیاز
2 پاسخ 28 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 29 بازدید
پاسخ داده شده 4 شهریور 1397 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,490 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 32 بازدید
پاسخ داده شده 4 شهریور 1397 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,490 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 19 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 19 بازدید
پاسخ داده شده 17 مرداد 1397 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,490 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 32 بازدید
پاسخ داده شده 25 تیر 1397 در ایران باستان توسط kurosh-shahraki کاربر برتر (940 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 13 بازدید
پاسخ داده شده 25 تیر 1397 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,490 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 15 بازدید
پاسخ داده شده 25 تیر 1397 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,490 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 20 بازدید
پاسخ داده شده 14 اردیبهشت 1397 در ایران باستان توسط ashkan-dehghan کاربر ارشد (2,290 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ 38 بازدید
پاسخ داده شده 4 اردیبهشت 1397 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,490 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 11 بازدید
پاسخ داده شده 31 فروردین 1397 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,490 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 25 بازدید
پاسخ داده شده 5 فروردین 1397 در ایران باستان توسط ashkan-dehghan کاربر ارشد (2,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 117 بازدید
پاسخ داده شده آذر 23, 1396 در ایران باستان توسط ashkan-dehghan کاربر ارشد (2,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 16 بازدید
پاسخ داده شده آبان 13, 1396 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,490 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 14 بازدید
پاسخ داده شده شهریور 27, 1396 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,490 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 49 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 231 بازدید
پاسخ داده شده تیر 13, 1396 در ایران باستان توسط ashkan-dehghan کاربر ارشد (2,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 21 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 18 بازدید
پاسخ داده شده تیر 2, 1396 در ایران باستان توسط ashkan-dehghan کاربر ارشد (2,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 138 بازدید
پاسخ داده شده تیر 2, 1396 در ایران باستان توسط ashkan-dehghan کاربر ارشد (2,290 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 29 بازدید
سوال شده تیر 2, 1396 در ایران باستان توسط امیر
0 امتیاز
1 پاسخ 16 بازدید
پاسخ داده شده خرداد 24, 1396 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,490 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 39 بازدید
پاسخ داده شده خرداد 24, 1396 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,490 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 18 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 32 بازدید
برای نمایش سوالات بیشتر, بر روی لیست کامل سوالات این دسته کلیک کنید.

280 سوال

307 پاسخ

11 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...