پرسش و پاسخ های اخیر در ایران باستان

0 امتیاز
1 پاسخ 6 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 6 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 5 بازدید
پاسخ داده شده 17 مرداد 1397 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 27 بازدید
پاسخ داده شده 25 تیر 1397 در ایران باستان توسط kurosh-shahraki (380 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 6 بازدید
پاسخ داده شده 25 تیر 1397 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 12 بازدید
پاسخ داده شده 25 تیر 1397 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 17 بازدید
پاسخ داده شده 14 اردیبهشت 1397 در ایران باستان توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,840 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ 29 بازدید
پاسخ داده شده 4 اردیبهشت 1397 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 10 بازدید
پاسخ داده شده 31 فروردین 1397 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 23 بازدید
پاسخ داده شده 5 فروردین 1397 در ایران باستان توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,840 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 106 بازدید
پاسخ داده شده آذر 23, 1396 در ایران باستان توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,840 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 14 بازدید
پاسخ داده شده آبان 13, 1396 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 13 بازدید
پاسخ داده شده شهریور 27, 1396 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,290 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 37 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 183 بازدید
پاسخ داده شده تیر 13, 1396 در ایران باستان توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,840 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 18 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 15 بازدید
پاسخ داده شده تیر 2, 1396 در ایران باستان توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,840 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 111 بازدید
پاسخ داده شده تیر 2, 1396 در ایران باستان توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,840 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 27 بازدید
سوال شده تیر 2, 1396 در ایران باستان توسط امیر
0 امتیاز
1 پاسخ 11 بازدید
پاسخ داده شده خرداد 24, 1396 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 34 بازدید
پاسخ داده شده خرداد 24, 1396 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 14 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 30 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 17 بازدید
پاسخ داده شده آبان 3, 1395 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,290 امتیاز)
برای نمایش سوالات بیشتر, بر روی لیست کامل سوالات این دسته کلیک کنید.

261 سوال

286 پاسخ

11 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...