پرسش و پاسخ های اخیر

0 امتیاز
1 پاسخ 7 بازدید
پاسخ داده شده 2 روز قبل در اساطیر و افسانه ها توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,240 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 5 بازدید
پاسخ داده شده 2 روز قبل در اساطیر و افسانه ها توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,240 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 6 بازدید
پاسخ داده شده 2 روز قبل در هخامنشیان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (7,690 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 7 بازدید
پاسخ داده شده 2 روز قبل در هخامنشیان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (7,690 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 12 بازدید
پاسخ داده شده 9 مهر 1396 در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,240 امتیاز)
0 امتیاز
3 پاسخ 9 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 16 بازدید
پاسخ داده شده 7 مهر 1396 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (7,690 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 8 بازدید
پاسخ داده شده 7 مهر 1396 در پس از اسلام توسط majid-khaleghian مدیر سایت (7,690 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 8 بازدید
پاسخ داده شده 7 مهر 1396 در سایر توسط majid-khaleghian مدیر سایت (7,690 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 9 بازدید
پاسخ داده شده 27 شهریور 1396 در هخامنشیان توسط ahmadreza-hosseyni کاربر ویژه (1,180 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 8 بازدید
پاسخ داده شده 27 شهریور 1396 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (7,690 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 15 بازدید
پاسخ داده شده 15 شهریور 1396 در اشکانیان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (7,690 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 16 بازدید
سوال شده 15 شهریور 1396 در ایران باستان توسط نازنين
0 امتیاز
1 پاسخ 20 بازدید
پاسخ داده شده 13 شهریور 1396 در سایر توسط kurosh-shahraki (180 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 10 بازدید
پاسخ داده شده 13 شهریور 1396 در هخامنشیان توسط kurosh-shahraki (180 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 10 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 11 بازدید
سوال شده 10 شهریور 1396 در اساطیر و افسانه ها توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 13 بازدید
پاسخ داده شده 10 شهریور 1396 در سایر توسط majid-khaleghian مدیر سایت (7,690 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 13 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 13 بازدید
سوال شده 27 مرداد 1396 در سایر توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 16 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 26 بازدید
پاسخ داده شده 30 تیر 1396 در سایر توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,240 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 10 بازدید
پاسخ داده شده 30 تیر 1396 در سایر توسط majid-khaleghian مدیر سایت (7,690 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 10 بازدید
پاسخ داده شده 25 تیر 1396 در سایر توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,240 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 75 بازدید
پاسخ داده شده 13 تیر 1396 در ایران باستان توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,240 امتیاز)
برای نمایش موارد بیشتر لیست کامل سوالات یا برچسب های پرطرفدار را مشاهده نمایید

216 سوال

241 پاسخ

11 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...