پرسش و پاسخ های اخیر

0 امتیاز
1 پاسخ 5 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 8 بازدید
پاسخ داده شده 30 تیر 1396 در سایر توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,120 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 3 بازدید
پاسخ داده شده 30 تیر 1396 در سایر توسط majid-khaleghian مدیر سایت (7,210 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 4 بازدید
سوال شده 30 تیر 1396 در سایر توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 6 بازدید
پاسخ داده شده 25 تیر 1396 در سایر توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,120 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 45 بازدید
پاسخ داده شده 13 تیر 1396 در ایران باستان توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,120 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 10 بازدید
پاسخ داده شده 7 تیر 1396 در اشکانیان توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,120 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 17 بازدید
پاسخ داده شده 4 تیر 1396 در سایر توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,120 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 11 بازدید
پاسخ داده شده 4 تیر 1396 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,120 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 8 بازدید
پاسخ داده شده 2 تیر 1396 در تاریخ جهان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (7,210 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 13 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 14 بازدید
پاسخ داده شده 2 تیر 1396 در سایر توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,120 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 9 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 10 بازدید
پاسخ داده شده 2 تیر 1396 در ایران باستان توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,120 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 20 بازدید
پاسخ داده شده 2 تیر 1396 در ایران باستان توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 7 بازدید
سوال شده 2 تیر 1396 در ایران باستان توسط امیر
0 امتیاز
1 پاسخ 7 بازدید
پاسخ داده شده 25 خرداد 1396 در تاریخ جهان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (7,210 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 7 بازدید
پاسخ داده شده 24 خرداد 1396 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (7,210 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 12 بازدید
پاسخ داده شده 24 خرداد 1396 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (7,210 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 7 بازدید
پاسخ داده شده 18 خرداد 1396 در سایر توسط majid-khaleghian مدیر سایت (7,210 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 16 بازدید
پاسخ داده شده 14 خرداد 1396 در هخامنشیان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (7,210 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 21 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 11 بازدید
پاسخ داده شده 24 اردیبهشت 1396 در سایر توسط majid-khaleghian مدیر سایت (7,210 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 9 بازدید
پاسخ داده شده 21 فروردین 1396 در سایر توسط majid-khaleghian مدیر سایت (7,210 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 11 بازدید
پاسخ داده شده 18 فروردین 1396 در سایر توسط majid-khaleghian مدیر سایت (7,210 امتیاز)
برای نمایش موارد بیشتر لیست کامل سوالات یا برچسب های پرطرفدار را مشاهده نمایید

197 سوال

223 پاسخ

65 دیدگاه

10 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...