پرسش و پاسخ های اخیر

0 امتیاز
1 پاسخ 19 بازدید
پاسخ داده شده 15 آبان 1397 در سایر توسط ashkan-dehghan کاربر ارشد (2,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 7 بازدید
پاسخ داده شده 15 آبان 1397 در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan کاربر ارشد (2,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 7 بازدید
پاسخ داده شده 15 آبان 1397 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan کاربر ارشد (2,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 17 بازدید
پاسخ داده شده 7 آبان 1397 در کوروش بزرگ توسط kurosh-shahraki کاربر برتر (940 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ 28 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 17 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 20 بازدید
پاسخ داده شده 16 مهر 1397 در کوروش بزرگ توسط kurosh-shahraki کاربر برتر (940 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 29 بازدید
پاسخ داده شده 3 مهر 1397 در هخامنشیان توسط kurosh-shahraki کاربر برتر (940 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 29 بازدید
پاسخ داده شده 1 مهر 1397 در حمله اعراب توسط ashkan-dehghan کاربر ارشد (2,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 18 بازدید
پاسخ داده شده 1 مهر 1397 در سایر توسط ashkan-dehghan کاربر ارشد (2,290 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ 17 بازدید
پاسخ داده شده 29 شهریور 1397 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan کاربر ارشد (2,290 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ 37 بازدید
پاسخ داده شده 29 شهریور 1397 در سایر توسط ashkan-dehghan کاربر ارشد (2,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 21 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 18 بازدید
پاسخ داده شده 23 شهریور 1397 در ساسانیان توسط ashkan-dehghan کاربر ارشد (2,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 20 بازدید
پاسخ داده شده 17 شهریور 1397 در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan کاربر ارشد (2,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 26 بازدید
پاسخ داده شده 4 شهریور 1397 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,490 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 29 بازدید
پاسخ داده شده 4 شهریور 1397 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,490 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 32 بازدید
پاسخ داده شده 4 شهریور 1397 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,490 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 29 بازدید
پاسخ داده شده 28 مرداد 1397 در سایر توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,490 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 16 بازدید
پاسخ داده شده 28 مرداد 1397 در سایر توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,490 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 38 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 12 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 19 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 13 بازدید
پاسخ داده شده 17 مرداد 1397 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,490 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 19 بازدید
پاسخ داده شده 17 مرداد 1397 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,490 امتیاز)
برای نمایش موارد بیشتر لیست کامل سوالات یا برچسب های پرطرفدار را مشاهده نمایید

280 سوال

307 پاسخ

11 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...