پرسش و پاسخ های اخیر

0 امتیاز
1 پاسخ 3 بازدید
پاسخ داده شده 1 روز قبل در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (8,390 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 7 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 12 بازدید
پاسخ داده شده 3 روز قبل در سایر توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,560 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 9 بازدید
پاسخ داده شده 5 فروردین 1397 در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,560 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 10 بازدید
پاسخ داده شده 5 فروردین 1397 در ایران باستان توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,560 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 11 بازدید
پاسخ داده شده 5 فروردین 1397 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,560 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 22 بازدید
پاسخ داده شده آذر 23, 1396 در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,560 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 68 بازدید
پاسخ داده شده آذر 23, 1396 در ایران باستان توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,560 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 220 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 14 بازدید
پاسخ داده شده آذر 3, 1396 در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,560 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 12 بازدید
پاسخ داده شده آذر 3, 1396 در هخامنشیان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (8,390 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 40 بازدید
پاسخ داده شده آبان 26, 1396 در سایر توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,560 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 22 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 28 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 17 بازدید
پاسخ داده شده آبان 16, 1396 در هخامنشیان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (8,390 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 11 بازدید
پاسخ داده شده آبان 16, 1396 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (8,390 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 15 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 17 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 11 بازدید
پاسخ داده شده آبان 13, 1396 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (8,390 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 10 بازدید
پاسخ داده شده آبان 8, 1396 در هخامنشیان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (8,390 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 19 بازدید
پاسخ داده شده مهر 28, 1396 در اساطیر و افسانه ها توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,560 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 16 بازدید
پاسخ داده شده مهر 28, 1396 در اساطیر و افسانه ها توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,560 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 44 بازدید
پاسخ داده شده مهر 28, 1396 در هخامنشیان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (8,390 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 16 بازدید
پاسخ داده شده مهر 28, 1396 در هخامنشیان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (8,390 امتیاز)
برای نمایش موارد بیشتر لیست کامل سوالات یا برچسب های پرطرفدار را مشاهده نمایید

236 سوال

259 پاسخ

11 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...