پرسش و پاسخ های اخیر

0 امتیاز
1 پاسخ 8 بازدید
پاسخ داده شده 10 خرداد 1397 در پس از اسلام توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,840 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 22 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 12 بازدید
پاسخ داده شده 20 اردیبهشت 1397 در هخامنشیان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (8,850 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 14 بازدید
پاسخ داده شده 14 اردیبهشت 1397 در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,840 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 8 بازدید
پاسخ داده شده 14 اردیبهشت 1397 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,840 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 15 بازدید
پاسخ داده شده 14 اردیبهشت 1397 در ایران باستان توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,840 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 8 بازدید
پاسخ داده شده 14 اردیبهشت 1397 در سایر توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,840 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 9 بازدید
پاسخ داده شده 14 اردیبهشت 1397 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,840 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ 24 بازدید
پاسخ داده شده 4 اردیبهشت 1397 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (8,850 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 19 بازدید
پاسخ داده شده 4 اردیبهشت 1397 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (8,850 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 15 بازدید
سوال شده 4 اردیبهشت 1397 در ایران باستان توسط بردیا کریمی
0 امتیاز
1 پاسخ 7 بازدید
پاسخ داده شده 31 فروردین 1397 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (8,850 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 20 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 32 بازدید
پاسخ داده شده 29 فروردین 1397 در سایر توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,840 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 13 بازدید
پاسخ داده شده 5 فروردین 1397 در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,840 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 15 بازدید
پاسخ داده شده 5 فروردین 1397 در ایران باستان توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,840 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 11 بازدید
پاسخ داده شده 5 فروردین 1397 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,840 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 25 بازدید
پاسخ داده شده آذر 23, 1396 در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,840 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 95 بازدید
پاسخ داده شده آذر 23, 1396 در ایران باستان توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,840 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 284 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 19 بازدید
پاسخ داده شده آذر 3, 1396 در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,840 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 15 بازدید
پاسخ داده شده آذر 3, 1396 در هخامنشیان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (8,850 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 53 بازدید
پاسخ داده شده آبان 26, 1396 در سایر توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,840 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 26 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 40 بازدید
برای نمایش موارد بیشتر لیست کامل سوالات یا برچسب های پرطرفدار را مشاهده نمایید

246 سوال

270 پاسخ

11 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...