پرسش و پاسخ های اخیر

0 امتیاز
1 پاسخ 6 بازدید
پاسخ داده شده 5 روز قبل در هخامنشیان توسط ahmadreza-hosseyni کاربر ویژه (1,180 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 6 بازدید
پاسخ داده شده 5 روز قبل در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (7,370 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 13 بازدید
پاسخ داده شده 15 شهریور 1396 در اشکانیان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (7,370 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 9 بازدید
سوال شده 15 شهریور 1396 در ایران باستان توسط نازنين
0 امتیاز
1 پاسخ 14 بازدید
پاسخ داده شده 13 شهریور 1396 در سایر توسط kurosh-shahraki (180 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 10 بازدید
پاسخ داده شده 13 شهریور 1396 در هخامنشیان توسط kurosh-shahraki (180 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 9 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 5 بازدید
سوال شده 10 شهریور 1396 در سایر توسط بی نام
0 امتیاز
0 پاسخ 8 بازدید
سوال شده 10 شهریور 1396 در اساطیر و افسانه ها توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 10 بازدید
پاسخ داده شده 10 شهریور 1396 در سایر توسط majid-khaleghian مدیر سایت (7,370 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 7 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 8 بازدید
سوال شده 27 مرداد 1396 در سایر توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 15 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 18 بازدید
پاسخ داده شده 30 تیر 1396 در سایر توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,120 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 7 بازدید
پاسخ داده شده 30 تیر 1396 در سایر توسط majid-khaleghian مدیر سایت (7,370 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 8 بازدید
پاسخ داده شده 25 تیر 1396 در سایر توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,120 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 59 بازدید
پاسخ داده شده 13 تیر 1396 در ایران باستان توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,120 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 13 بازدید
پاسخ داده شده 7 تیر 1396 در اشکانیان توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,120 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 21 بازدید
پاسخ داده شده 4 تیر 1396 در سایر توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,120 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 18 بازدید
پاسخ داده شده 4 تیر 1396 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,120 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 11 بازدید
پاسخ داده شده 2 تیر 1396 در تاریخ جهان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (7,370 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 18 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 21 بازدید
پاسخ داده شده 2 تیر 1396 در سایر توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,120 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 14 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 12 بازدید
پاسخ داده شده 2 تیر 1396 در ایران باستان توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,120 امتیاز)
برای نمایش موارد بیشتر لیست کامل سوالات یا برچسب های پرطرفدار را مشاهده نمایید

208 سوال

230 پاسخ

67 دیدگاه

11 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...