پرسش و پاسخ های اخیر

0 امتیاز
1 پاسخ 4 بازدید
پاسخ داده شده 1 روز قبل در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan کاربر حرفه ای (3,450 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 5 بازدید
پاسخ داده شده 1 روز قبل در سایر توسط ashkan-dehghan کاربر حرفه ای (3,450 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 3 بازدید
پاسخ داده شده 1 روز قبل در اساطیر و افسانه ها توسط ashkan-dehghan کاربر حرفه ای (3,450 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 4 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 6 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 15 بازدید
پاسخ داده شده 21 اسفند 1397 در هخامنشیان توسط kurosh-shahraki کاربر حرفه ای (3,900 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 9 بازدید
پاسخ داده شده 21 اسفند 1397 در تاریخ جهان توسط kurosh-shahraki کاربر حرفه ای (3,900 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 18 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 13 بازدید
پاسخ داده شده 11 اسفند 1397 در ایران باستان توسط kurosh-shahraki کاربر حرفه ای (3,900 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 21 بازدید
پاسخ داده شده 2 اسفند 1397 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan کاربر حرفه ای (3,450 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 11 بازدید
پاسخ داده شده 2 اسفند 1397 در سایر توسط majid-khaleghian مدیر سایت (10,110 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 19 بازدید
پاسخ داده شده 23 بهمن 1397 در ساسانیان توسط kurosh-shahraki کاربر حرفه ای (3,900 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 25 بازدید
پاسخ داده شده 22 بهمن 1397 در ساسانیان توسط kurosh-shahraki کاربر حرفه ای (3,900 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 21 بازدید
پاسخ داده شده 18 بهمن 1397 در حمله اعراب توسط kurosh-shahraki کاربر حرفه ای (3,900 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 23 بازدید
پاسخ داده شده 16 بهمن 1397 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan کاربر حرفه ای (3,450 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 22 بازدید
پاسخ داده شده 16 بهمن 1397 در کوروش بزرگ توسط kurosh-shahraki کاربر حرفه ای (3,900 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 61 بازدید
پاسخ داده شده 16 بهمن 1397 در سایر توسط kurosh-shahraki کاربر حرفه ای (3,900 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 28 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 21 بازدید
پاسخ داده شده 3 بهمن 1397 در هخامنشیان توسط kurosh-shahraki کاربر حرفه ای (3,900 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 37 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 28 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 59 بازدید
پاسخ داده شده 27 دی 1397 در سایر توسط ashkan-dehghan کاربر حرفه ای (3,450 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 44 بازدید
پاسخ داده شده 26 دی 1397 در سایر توسط kurosh-shahraki کاربر حرفه ای (3,900 امتیاز)
برای نمایش موارد بیشتر لیست کامل سوالات یا برچسب های پرطرفدار را مشاهده نمایید

323 سوال

350 پاسخ

11 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...