استفاده از مطالب پس از قبول پیمان نامه کاربری امکان پذیر است

خانه » ایران پس از اسلام » مصدق نقشی در جدایی بحرین نداشت

مصدق نقشی در جدایی بحرین نداشت

جدایی بحرین از ایران | نویسنده: سامان بختیار، اشکان دهقان | واپسین به روزرسانی: ۲۴ فروردین ۱۳۹۶ |


مصدق نقشی در جدایی بحرین نداشت.

مصدق نقشی در جدایی بحرین نداشت

تحریفگران معمولا به نوشته‌های روانشاد ملک الشعرای بهار استناد می‌کنند و می‌گویند به دلیل درخواست مصدق از انگلیس بود که انگلیسی‌ها توانستند حضور نظامی خود را تحکیم بخشند!! این درحالی است که در تاریخی که ملک الشعرای بهار برای این نامه ذکر می کند (۱۹۰۰ میلادی)، مصدق بسیار بسیار جوان بوده است (نزدیک به ۱۸-۱۹ سال بیشتر سن نداشته است) و اصلا وزیر امور خارجه ایران نبوده است. بهار هم نامی از دکتر مصدق نبرده است و صرفا نوشته است: «وزیر امورخارجه وقت»! متأسفانه آشکارا متن ملک الشعرای بهار را تحریف کرده اند…

مصدق نقشی در جدایی بحرین نداشت

شوربختانه تخریب بزرگان تاریخ ایران این روزها تبدیل به یک معضل شده است و حتی برخی به دلیل منافع سیاسی خود، منافع ملی و خدمات بزرگان تاریخ ایران به کشور را نادیده می‌گیرند و با جعل و دروغ به تخریب بزرگان تاریخ می‌پردازند.

یکی از شخصیت‌های برجسته تاریخ معاصر ایران دکتر مصدق است که از همان دورانی که در برابر زیاده خواهی‌های دولت‌های استعمار گر ایستاد، برخی با حمایت همان دولت‌ها شروع به ستیز با دکتر مصدق کردند و هنوز هم این ستیز ادامه دارد. این روزها تخریب مصدق، بیشتر توسط عناصر سلطنت طلب صورت می‌گیرد که به دنبال منافع سیاسی خود هستند.

یکی از دروغ‌های جدید که علیه مصدق می‌گویند موضوع نامه نوشتن او درباره بحرین به سفارت انگلیس است!!! مصدق‌ستیزان معمولا به نوشته‌های روانشاد ملک الشعرای بهار استناد می‌کنند و می‌گویند به دلیل درخواست مصدق از انگلیس بود که انگلیسی‌ها توانستند حضور نظامی خود را تحکیم بخشند!! این درحالی است که در تاریخی که بهار برای این نامه ذکر می کند (۱۹۰۰ میلادی)، مصدق بسیار بسیار جوان بوده است و اصلا وزیر امور خارجه ایران نبوده است. در واقع در این نوشته‌های مصدق‌ستیزانه فقط شاهد فرافکنی هستیم.

روانشاد ملک الشعرای بهار، نامی از دکتر مصدق نبرده است و صرفا نوشته است: «وزیر امورخارجه وقت»! مصدق ستیزان دو رویداد که بهار می‌گوید را با هم می آمیزند و با افزودن داستان های با آب و تاب، افسانه سرایی می‌کنند. نکته مهم اینکه در هیچ کدام از این دو رویداد دکتر مصدق وزیر خارجه نبوده است!

به هر حال بهار ابتدا از قضیه‌ای در رمضان ۱۳۴۱ قمری (۱۹۲۳ میلادی) یاد می‌کند که مصادف با اردیبهشت ۱۳۰۲ خورشیدی می‌باشد. لازم به ذکر است که دکتر مصدق از اواخر خرداد ماه ۱۳۰۲ خورشیدی وزیر خارجه شد بنابراین در این رویداد هم اصلا دکتر مصدق وزیر خارجه نبوده است.

سپس واقعه‌ای را درباره سال ۱۹۰۰ میلادی ذکر می‌کند که چگونه انگلیسی‌ها توانسته بودند در بحرین نفوذ کنند. در حقیقت نامه‌ای هم که وزیر خارجه وقت ایران به سفارت انگلیس زده است و ملک الشعرای بهار بدان اشاره می‌کند، مرتبط با سال ۱۹۰۰ میلادی است که مصدق بسیار جوان بود و اصلا جایگاهی در سیاست نداشته است.

به هر حال در همان قضیه نخستین که سلطنت طلب‌ها و مصدق‌ستیزان بر روی آن مانور می‌دهند، یعنی اردیبهشت ۱۳۰۲ خورشیدی (۱۹۲۳ میلادی) هم مصدق وزیر امور خارجه نبوده است.

حال بیایید عینا آنچه ملک الشعرای بهار نوشته است را بررسی کنیم:

روز بیست و سوم رمضان ۱۳۴۱ مطابق با ۲۰ اردیبهشت ۱۳۰۲، تقریبا در ساعت ۹ صبح هنگام خرید و فروش یک قاب ساعت بغلی بین یک عرب نجدی وهابی و یک نفر ایرانی نزاعی رخ می‌دهد و منتهی به زد و خورد می‌شود.

ایرانیان بی خیال به گمان آنکه قضیه ختم شده غفلت می‌کنند ولی اعراب نجدی به شرارت ذاتی و یا به اشاره اجانب مسلح شده غفله بر ایرانیان حمله می‌کنند، ایرانیان چون اسلحه نداشتند فقط با چوب به دفاع می‌پردازند. یک ساعت و نیم جنگ طول می‌کشد و عده‌ای از ایرانیان در حدود سه نفر مقتول و عده‌ای در حدود ۳۷ نفر مجروح و پنج نفر مفقود شده‌اند و از اعراب نجدی کسی تلف نشده مگر یک نفر که آن هم به واسطه تیر خود آنها هلاک گردیده است. پس از یک ساعت و نیم جنگ ایرانیان ناچار می‌شوند به خانه‌های خود رفته پناهنده و مخفی گردند، حکومت محلی هم قادر به جلوگیری نمی‌شود و قریب ۲۵ روز تمام ایرانیان دکاکین و حجرات خود را بسته در خانه نشسته دچار تهدید و خطر بودند تا اینکه مجدداً اعراب وهابی به اعراب شیعه حمله کرده ۸ نفر مرد مقتول و ۲ نفر زن مقتوله و دو نفر زن دیگر زخمدار می‌شوند.

روز ۲۶ رمضان یک کشتی انگلیسی وارد و روز ۲۷ نیز کشتی دیگری که حامل بالیوز بوشهر بود، وارد بحرین می شود و چهل نفر سرباز هندی با دو عراده توپ پیاده کردند.

صبح ۲۸ رمضان ایرانیان عرض حال خود را به قنسولخانه فرستاده هشت نفر را از جانب خود به وکالت انتخاب می‌نمایند که در محکمه رفته محاکمه نمایند، ضمنا به دولت ایران اطلاع می‌دهند که اگر دولت علاج فوری ننماید، برای تمام ایرانیان خطر حتمی است و بقیه هم مجبور به هجرت از بحرین خواهند گردید (بهار ۱۳۵۷: صص ۳۵۱-۳۵۲).

تا اینجا مرتبط با قضایای اردیبهشت ۱۳۰۲ خورشیدی (۱۹۲۳ میلادی) است. بار دیگر اشاره می‌کنیم که در این زمان هم مصدق وزیر خارجه ایران نبوده است بلکه مصدق از اواخر خرداد ۱۳۰۲ خورشیدی وزیر شده و پیش از مصدق، محمدعلی ذکاءالملک (فروغی) عهده دار این سمت بوده است.

اما قضیه نامه وزیر امور خارجه که بهار ذکر می‌کند مرتبط با سال ۱۹۰۰ میلادی است. در کتاب ملک الشعرای بهار پس از درج سه ستاره که نشان دهنده تغییر موضوع بحث است، به موارد زیر اشاره می‌شود:

جزیره بحرین از املاک قدیمی دولت ایران است، و در ۱۹۰۰ میلادی اغتشاشی در آنجا روی نمود و دولت بریتانیا قوایی برای اسکات شورشیان بدان جزیره گسیل داشت.

از آن به بعد نفوذ دولت ایران در آنجا از بین رفته و تحت نفوذه دولت بریتانیا قرار گرفت.

گویند وزیر خارجۀ وقت، مراسله‌ای به سفارت انگلیس نوشته دخالت آن دولت را در حفظ جان و مال اهالی خواستار شده بوده است و این سند برای مداخله بریتانیا کافی شمرده شده، آنجا را تحت نظر گرفت (بهار ۱۳۵۷: ص ۳۵۲).

همانطور که می‌بینید هیچ نامی از دکتر مصدق نیامده و در سال ۱۹۰۰ میلادی هم دکتر مصدق جوانی بیش نبوده است! گویا نصرالله مشیرالدوله در آن زمان وزیر خارجه بوده است.

.

مصدق نقشی در جدایی بحرین نداشت

تصویر کتاب «تاریخ مختصر احزاب سیاسی» ملک الشعرای بهار

متأسفانه آشکارا متن ملک الشعرای بهار را تحریف کرده اند و نام دکتر مصدق را در متن اضافه کردند!!!! آنها در این باره افسانه سازی هایی کردند با داستان های پر آب و تاب آن را آمیختند و در نهایت اشتباهی که دیگر اشخاص مرتکب شدند را به گردن مصدق می اندازند و در اینجا رضا خان را وارد داستان می کنند.

اما در ادامه ملک الشعرای بهار به قضیه اردیبهشت ۱۳۰۲ خورشیدی بر می گردد و حتی اشاره می کند که در زمان سردار سپه (رضا خان) کارها صرفا صورت سازی بوده است:

بعد از وقوع قضیه اخیر، جلسه سری در مجلس شورای ملی خاص واقعه بحرین تشکیل گردید و در حکومت سردار سپه نیر بار دیگر این موضوع زیر نظر دولت قرار گرفت و اقدامات زیادی هم بعمل آمد که به نظر اهل تحقیق صورت سازی بیش نبود و حتی دولت در این باب به جامعه ملل مراجعه کرد و نتیجه تا امروز نامعلوم است (همان).

مشخص است که دکتر مصدق نقشی در جدایی بحرین نداشته است. او نه در اردیبهشت سال ۱۹۲۳ میلادی وزیر امور خارجه بوده است و نه در سال ۱۹۰۰! نامه هم که مصدق‌ستیزان به آن اشاره می‌کنند مرتبط با سال ۱۹۰۰ میلادی است که مصدق جوانی بیش نبود.

به هر حال موضع دکتر مصدق درباره بحرین روشن بود. وی از کسانی بود که همواره مخالفت خود را با جدایی بحرین اعلام می کرد و حتی برنامه هایی برای تثبیت حاکمیت ایران در آن منطقه داشت که متأسفانه کودتای ننگین انگلیسی-امریکایی ۲۸ مرداد، اجازه ادامه کار را به وی نداد.

در دوره پهلوی دوم هم، میهن پرستانی که مخالف شدید جدایی بحرین از ایران بودند سرکوب شدند و شخص محمدرضا شاه پهلوی تمایل خود را برای جدایی بحرین از ایران اعلام کرد.

به امید خدا در نوشتاری مفصل به این موارد می پردازیم.

این نوشتار، از نوشتارهای ارسالی کاربران است

نوشتارهای ارسالی کاربران بر اساس پیمان‌نامه کاربری منتشر می‌شوند. نگاه کنید به:

پیمان‌نامه کاربری

کتاب‌نامه:

– بختیار، سامان (۲۴ فروردین ۱۳۹۶). «مصدق نقشی در جدایی بحرین نداشت». پایگاه خردگان.

نشانی رایاتاری: http://kheradgan.ir/?p=15876

– ‌بهار، محمد تقی (۱۳۵۷). تاریخ مختصر احزاب سیاسی. جلد اول. تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی با همکاری موسسه انتشارات امیر کبیر.

شرایط استفاده از نوشتار:

از آنجایی که هرگونه استفاده یا رونوشت از نوشتارها بر اساس پیمان نامه کاربری امکان پذیر است، اگر قصد رونوشت از این نوشتار را دارید، بن‌مایه آن را یاد کنید. طبیعی است که ذکر مواردی مانند نام پدیدآور (نویسنده، گردآورنده و…)، تاریخ واپسین به روز رسانی، عنوان کامل نوشته به همراه پیوند (لینک) و همچنین ذکر تارنمای خردگان (www.kheradgan.ir) ضروری است.

پرسش ها تنها از بخش پرسش و پاسخ

خواهشمندیم پرسش‌ها را تنها در بخش «پرسش و پاسخ» در میان بگذارید. پرسش‌ها در بخش دیدگاه‌ها پاسخ داده نمی‌شوند. با سپاس فراوان


راهیابی به بخش «پرسش و پاسخ»:

KHERADGAN.ir/ASK
برگه‌های همیار و همکار خِرَدگان در اینستاگرام:

=خرد و تاریخ در اینستاگرام armtin136 سپندار در اینستاگرام
هواداران کوروش بزرگ در اینستاگرام خردگان در اینستاگرام تاریخ ایران در اینستاگرام


کانال‌های همیار و همکار خِرَدگان در تلگرام:

کانال «ایران در قفقاز و آسیای مرکزی و آناتولی» در تلگرام کانال «داستان‌های شاهنامه فردوسی» در تلگرام
کانال تاریخ پرسیا کانال خردگان در تلگرام

دزدان فضای مجازی - خردگان

نوشتارهای پیشنهادی

61 دیدگاه

 1. واقعا مطلب خوب و درستی بود. اینجا می بینم باز چند تا سلطنت طلب اومدن دارن حرفای تکراری یه سری کانال ها رو می زنن

  کسی شک نداره که محمدرضا چطور به ایران خیانت کرد و بخش باستانی از خاک ما رو داد رفت. این توجیهات فقط به درد خودشون می خوره

  • ما سلطنت طلب نیستیم ما پادشاهی خواه هستیم و با سند و علم به سیستم پادشاهی هم از پادشاهی دفاع میکنیم . سخنان ما تکراری نیست شما یاوه میگویید .ما با سرچشمها های غیر قابل انکار سخن میگوییم . نامه او به رهبر شوروی موجود هستش . در ضمن در مورد اسناد سازمان سیا به قول پروفسور کاوه موشوی جایی نگفته ما علیه مصدق کودتا کردیم بلکه نوشته ک دولت مصدق با توجه به نزدیکی به شوروی باید سرنگون شود …. اتفاقا تو یکی از برگه های سیا نوشته ک حمایت های گسترد های از شاه توسط مردم صورت میگیرد و این نشان از شان و مقام پادشاه دارد خواستید متن رو با سند در اختیار شما قرا میدهم . و خیلی موارد دیگر اینگونه نیست ک بخواهیم کسی رو تخریب کنیم از روی کینه . ذربینه ما ایرانه نه شخص

  • کسی شکی نداره شما برو تحقیق کن و ببین بحرینی وجود داشته یا نه بحرینی نبوده که بخواد از دست بره یا نره . سیاست استعماری انگلیس و ملکه ۲۰۰ سال بود در انجا پیاده سازی شده بود و هم از لحاظ زبانی و هم از لحاظ قومیتی ، بافت بحرین رو تغییر داده بود با تیز هوشی خاصی جلو رفته بود . و تنها راه بازگرداندن بحرین فقط خمله نظامی بودش ک خوب بهتر میدونید هتا ک گزینه مناسبی نیست . در عوض انگلیس بود ک باخت هم سه جزیره برای ایران شد پس از هشتاد سال ک اعتراضات گسترده کل دنیا و خصوصا اتحادیه اعراب رو به همراه داست مستندش هم هستش ک من و تو پخش کرد و هم پژوهش های ژرف پروفسور پیروز مجتهد زاده گرامی . ک این سه جزیره چقدر با ارزشند برای حاکم شاخاب پارس

 2. جالبه راهشون به مانند بی بی سی هستش :))))))
  این رو بدونید پهلوی خصوصا این دو ابر پادشاه ایران زمین تو ایران به قدر محبوبند ک هرجا میری سخن از پهلوی هستش از مغازه از مترو از دانشگاه همه جا سخن از این دو ابر مردم میاد همه به نیکی یاد میکنند . خود کانالهای تلگرام نشان از محبوبیت ایت دو ابر پادشاه داره ما کانالهامون از شصت هزار هموند هستش تا ششصد و نود و سه هزار نفر تازه با فشار و ترسی ک روشون هستش و دفاع از پهلوی تو ایران ممنوع همان گونه ک دکتر زیبا کلام ۱۸,ماه زندانی شد .. برای دفاعیاتش از پهلوی و شاهنشاه رضاشاه بزرگ . این دو ابر پادشاه تخریب نمیشوند هر روز هم محبوبیتشون بیشتر میشه . به طوریک اخوندی تو شبکه دو گفت شما هرچی ساختید پهلوی رو تخریب کنید نتیجه عکس داده و محبوبیتشون بالا رفته چون مردم دیگ باور نمیکنند و خودشون مطالعه میکنند و حقایق رو میفهمند و ممنوع التصویر هم شد .

  • بی بی سی که در جریان سال۳۲ که با خودتون بود حالا شده بده؟؟!!

   در زمان ۲۸ مرداد همین بی بی سی گل سر سبد شما بود که در آن سال های اخر حکومت نخست وزیر وقت شروع به شخصیت سازی کمونیستی کرده بود و کاریکاتور هایی منتشر میکرد برای کوبیدن مصدق حالا برای شما شده بده!!!!!!

   بازم می گم معلوم نیست بر اساس چه آماری می گی محبوبیت پهلوی بیشتر شده! اکانت های جعلی توی تلگرام و اینستاگرام، مردم نیستن!! یه مشت مزدور پیدا شدن هر کودوم هزار تا اکانت ساختن میرن این ور اون ور نظر می ذارن!! شما فک میکنید محبوبیتشون زیاد شده در صورتی که چندان هم مجبوب نیستن

   • شما اینجور فکر میکنید برید ی سر بین مردم . به قدری محبوبیت پهلوی زیاده ک زمانی مستند های خاندان پهلوی تو من و تو بیش از ۵۰,میلیون باز دید داشته میتونی بری تو سایت ببینی . اکانت فیک:))))))) جالبه واس همین برخی ویدیو هاش بالای ۵ میلیون بازدید خورده میتونی ببینی
    در مپرد بی بی سی هم خیلی بی سوادی کمی برو ببین بی بی سی فخیمه سالهاست از پهلوی ها نفرت داره چ قبل انقلاب چ بعدش . اگه هم سواد داشته باشی سال ۵۴ درشو تخته کردند مامورین ساواک ….. ولی برای مصدق چ پروپاگاندایی ک نمکینه بی بی سی ….:)))) بهروی مشخص شما چقدر با سوادید

 3. خیلی جالبه یکی گفته سلطنت طلب ها بی سوادن ..درنخست پادشاهی خواه هستیم نه سلطنت طلب ……. براستی خنده داره ایا پروفسور مسعود انصاری یا پروفسور شجا الدین شفا ک بیش از پنجا کتاب روشنگری بی مانند نوشته اند و جالبه بدون کتاب هاشون برخلاف کتاب های دیگر کپی نیست از خرد خودشون نوشته اند این دو بزرگ پادشاهی خواه بودند و هر دو از مشاوران شاهنشاه اریا مهر بزرگ بودند . پروفسور انصاری ۷ مدرک دکترا داره فقط . یاد استاد کوروش اریا منش بی سواده یا استاد فاضلی و استاد فولادوند و استاد فریدون فرخ زاد ک میگ راه پادشاه راه ماست و تو یکی از سخنرانی ها مصدق رو عامل انگلیس میدونه …. یا پرفسور میلانی ک تو کتابهاش از پادشاه فقید اریا مهر بزرگ به نیکی یاد میکنه و میگ تو ایران میهن پرست از ایشون نداشتیم و با مدرک ثابت میکنه ک مصدق کودتا گر بوده و ۲۸ امرداد یک ضد کودتا بود …. و اعتراف هود سنجابی هم هستش . کدام بی سوادیم ما یا شما ? پژوهش های ژرف استاد مهدی شمشیری هستش یک به یک خیانات این قجر زاده رو رو میکنه . نامه اش به شوروی برای حمله به ایران برگ ی سندش هستش تو کتاب رفیق …….. اله .نامه محرمانش به رهبر شوروی سندش هست یا تو برگه خود سازمان سیا ک نوشته مردم خامیه شاه هستند ……. یا پژوهش های پروفسور پیروز مجتهد زاده و استاد کاوه موسوی …..

  • یک اینکه نخست بگم که شما خودتون هرجور خواستید طی این چند سال از طرف رسانه هاتون شروع به تخریب دکتر مصدق کردید امثال خسرو فروهر و مهرا ملکی و ….. هیچ وقت فکرشو نمیکردید که بهتون پاسخ بدن!! الان هم زیاد برهمتون ریخته
   دوم اینکه این اسناد شادروان ملک شعرا بهار هست و اینکه این همون استناد امثال شما و اون کانالی هست که هرجور خواستید به خواسته دل خودتون از رو این کتاب نوشتید و بهش اسم مصدق را اضافه کردید این حرف هارو از داخلش درآوردید و اینجا طوطی وار تکرار کردید. من جزو هیچ حزبی نیستم نه این وری نه اون وری و اینکه شما میگویید که دکتر سنجابی از مصدق انتقاد کرده آیا شما کتاب ایشون رو خونده اید؟؟؟؟ و اینکه جالب هست که میگویید ضد کودتا مصدق در چه استنادی کودتا کرده نکنه تحریفات اقای شمشیری و امثالش رو میگوید ؟؟ وقتی خود امریکا اعتراف کرده که کودتا کرده دیگه شما چی می گید؟
   اسنادی که سال ۱۳۹۲ منتشر شد و به صراحت برنامه کودتا مشخص شده بود. در این اسناد اینچنین آمده است:
   « کودتای نظامی که منجر به سقوط مصدق و سرنگونی کابینه جبهه ملی شد، تحت نظارت سازمان سیا به عنوان یک اقدام سیاست خارجی ایالات متحده صورت گرفت». سیا اعتراف کرده که از بیم حضور شوروری در ایران دست به عملیات موسوم به «آژاکس» زده است.

   چون با قوانین سایت آشنا هستم و می دونم نباید توی بخش نظرات لینک گذاشت. چند تا لینک مهم رو گذاشتم توی بخش پرسش و پاسخ امیدوارم تأیید بشه.

   و باز هم از نامه به شوروی سخن میگویید که مشخصه اصلا نامه رو نخوندید و همینطوری به هم بافتید. در اون نامه مصدق با عرف بین المللی صحبت می کنه و برخی از جملاتش هم تیکه به شوروی میندازه. تو رو خدا یه بار نامه رو بخونید.
   من میدونم از چه کانالی این حرف هارو زده اید به جای تکرار کردن حرف های دیگران خودت بشین کتاب بخون اقای باسواد!!!

   نمی دونم بر اساس چه آماری می گی محبوبیت پهلوی بیشتر شده. به خدا اکانت های جعلی توی تلگرام و اینستاگرام مردم نیستن!! یه مشت مزدور پیدا شدن هر کودوم هزار تا اکانت ساختن میرن این ور اون ور نظر می ذارن!! شما فک میکنید محبوبیتشون زیاد شده

   و از شادروان فریدون فرخزاد میگوید که در همون کانال ازش نقل کرده که از نقل وینستون چرچیل نوشته که :

   این پیرمرده دیوانه کمونیست میخواهد کشورش را نابود کند بعد شما میگویید جاسوس انگلیس بوده!!!!!

   وهمینطور انگلیس گفته اند که مصدق با شوروی دست به یکی کرده

   دولت بریتانیا و همچنین به ناروا مدعی بودند:

   که مصدق امتیازاو بسیار زیادی به حزب توده داده، هواداران این حزب را به سمت مختلف گمارده و محرمانه در حال مذاکره با شوروی است!!!!!!( کتاب تاریخ ایران مدرن رو بخونید)

   و همینطور هم یه عکس ساختگی درست کردید که مصدق در حال تریاک کشیدن هست با ایت‌ الله کاشانی و این هم یک دروغ انگلیسی دیگه که چندین بار به آن اشاره شده (کتاب ایران بین دو انقلاب یرواند آبراهامیان رو بخونید)

   این دروغ پردازی ها تکراری شده و ترفند امپراطوری پیر هست

   برید خجالت بکشید

   • مجید خالقیان

    سپاس از اینکه پایبند به پیمان نامه کاربری بودید.

    مطلب شما تأیید شد و از طریق پیوند زیر قابل دسترسی است:

    http://kheradgan.ir/ask/index.php?qa=500&qa_1=%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C-28-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF

   • شما خجالت بکشید از دروغ گویی . در نخست برید خود پروفسور کاوه موسوی و پروفسور عباس میلانی میتونید ببینسد با سند ثابت کردند ک مصدق کودتا گر بود و هم چنین پروفسور پیروز مجتهد زاده . و این رو بگوییم ک استاد شمشیری تحریفی نکرده و هر سخنش ا سنده ….. و اینک در مورد فریدون فرخ زاد بگم ک ویدیوش هم هستش تو همون ویدیو ک ک میگه شاهنشاه محمدرضاشاه و گریه میکنه از بغض . و هم چنین یک برنامه استاد رضا فاضلی داره در مورد قجر زاده

   • اها شمادهم بشینید کتاب نگاهی به شاه پروفسور عباس میلانی رو یخونید کاملا هم بی طرفانست همین رو هم بگم ک ابراهامیان یک مصدقی و مشخص نویسنده قصدش چیه شما کتاب بی طرفی به مانند عباس میلانی رو بخونید استاد دانشگاه دانشگاهای تاریخ هم هستش در امریکا و سوییس و انگلیس . سرچشمه خیلی دارم .

   • این رو پروفسور کاوه موسوی کاملا توضیح داد در مقابل بی بی سی ک مصدق (, بتش ),هستش و گفت و با سند گفتش ک ۲۸ امرداد یگ ضد کودتا بود ن کودتا …پروفسور پیروز مجتهد زاده هم ثابتش کرد ک مصدق کودتا گر بود . بحرین هم خیلی زمان پیش عملا از ایران جدا شده بود و تنها راه پسگیری ان فقط نیروی نظامی بود و جنگ با اعراب چون انگلیس سال ۲۰, با یک تیزهوشیه بحرین رو بخشی از اتحادیه اعراب میکنه ک پنجاه کشور بودن ….. یعنی جنگ با پنجاه کشور و هم چنین انگلیس و امریکا و یک جنگ نابود کننده…………. هیچ راه دیگری نبود. راه دیگر هم این بود به رفتاری ک در این چندین دهه در مورد بحرین داشتند ادامه بدهند … بنابراین بهترین تصمیم رو گرفت و اینک سه جزیره رو پس از هشتاد سال اشغال انگلیس به مام میهن بازگرداند .

 4. واقعا تبریک میگم به سایت خردگان که همیشه بی طرفانه و علمی ابهامات تاریخی رو رفع می کنه. خود من از کسایی بودم که نامه مصدق به انگلیسی ها باورم شده بود و برام سوال بود که چرا مصدق این کارو کرده اما الان فهمیدم که اصلا مصدق کاری نکرده. با این نفاسیر باید به دیگر مواردی که علیه مصدق میگن هم شک کرد و دقیق بررسی کرد

  • درود مهربانوی گرامی . در مورد مصدق و خصوصا رستاخیر ۲۸ امرداد بشینید کتتب دادگاه حادقه رو بخونید . بدون جانب داری و همراه ک با مدارک و سندهای گوناگون . در نورد همکاری مصدق با فداییان اسلام کتاب جمعیت فداییان اسلام رو بخونید . در مورد عضویت مصدق در فراماسونری کتاب فراموش خانه دکتر اسماعیل رائین رو بخونید . باز هم سرچشمه های فراوان و مساندی هستند خواستید در اختیار شما قرار میدهم .

 5. مصدق به اندازه خودش کارنامه پربار داره،نامه مخفی به شوروی و اعلام چاکری،دروغ ملی کردن نفت توسط وی،درصورتی که بعد از ملی شدن نخست وزیر شد،تهیه پول اسلحه برای تروریست ها و نامه های فدایت شوم به آنها،دیگه کسی بحرین جداشده رو احتیاج نیست به وی نسبت بده.:)

  • مجید خالقیان

   دوست گرامی لطفا با سند و مدرک سخن بگویید وگرنه سخنان شما مصداق نشر اکاذیب می شود.

   • نمیدونم چرا سرچ ساده درمورد مصدق برای شما که خیلی خیلی هم برای زحماتتون احترام قائل هستم سخت هست.
    اول.زمان ملی شدن نفت بیست و نه اسفند هزارو سیصد بیست و نه هست وزمان نخست وزیری مصدق از اردیبهشت هزارو سیصد و سی تا سی دو هست.یعنی نفت دوماه قبل از نخست وزیری وی ملی

    ….

    منابع بسیار زیاد وجود دارد مثلا زندگی نامه مصدق به قلم پسرش که نامه محرمانه وی به شوروی و تمام مکاتبات وی هم درآن هست و همچنین نطق های وی در مجلس

   • مجید خالقیان

    دوست گرامی جای تعجب دارد که شما حتی قضیه چگونگی تصویب ملی شدن صنعت نفت و نقش مصدق در آن را نمی دانید. بگذریم از تلاش های بعدی مصدق در دادگاه لاهه و…

    مصدق از سالهای بسیار قبل از زمانی که شوروی به دنبال تصاحب نفت شمال بود اقدامات را جهت ملی شدن نفت آغاز کرد.

    بعد از ترور رزم آرا، مجلس برای انتخاب نخست وزیر تشکیل جلسه داد و در این زمان مصدق مهم ترین گزینه بود و همه توجهات به سمت او گرایش داشتند.

    برخی از کسانی در آن جلسه طرفدار انگلستان بودند و میخواستند مصدق را تخریب کنند، به مصدق گفتند تو چرا نخست وزیر نمی شوی؟! می خواستند با این روش مصدق را در تنگنا قرار دهند. عده ای گفتند تو نمی خواهی نخست وزیر شوی چرا که فقط می خواهی انتقاد کنی و اگر نخست وزیر شوی باید کار های جدی انجام دهی اما نمی خواهی!

    مصدق در آن جلسه ابراز تمایل کرد که نخست وزیر شود اما برگه ای از جیب خود بیرون آورد و گفت این طرحی است که بر اساس آن شرکت نفت ایران و انگلیس ملی خواهد شد اول این را تصویب کنید، بعد من نخست وزیر می شوم.

    «لایحه پیشنهادی جبهه ملی در مورد ملی کردن نفت شمال و جنوب ایران در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ ،یعنی در آستانه نوروز توسط اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان دو مجلس سنا و شورا در میان شادی و شور مردم به تصویب رسید. کابینه موقت حسین علاء هم دوامی نیاورد . مصدق به سرعت لایحه ۹ ماده ای در مورد خلع ید از شرکت نفت را تدوین و پیشنهاد کرد . شاه و هیات حاکمه به خوبی می دانستند که این چیزی فراتر از حد مورد نظر آنهاست، اما پذیرفتند و به انتظار نشستند تا امواج نهضت فروکش کند

    شاه به طور خصوصی از علا خواست به نفع سید ضیاء از نخست وزیری کناره گیری کند . سیدضیاء در این زمان حاضر بود دولتی خشن و قوی تشکیل دهد ، مجلس را با توجه به اختیاراتی که شاه به تازگی از مجلس گرفته بود منحل سازد. با مردم و رهبران ملی در افتد و مساله را دوستانه با بریتانیا حل کند .»

    کاتوزیان، همایون (۱۳۷۱). مصدق و نبرد قدرت. ترجمه احمد تدین. تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا. ص ۱۸۱ و ص ۱۸۲

    درباره لینک هایی که گذاشتید باید بگویم که بر اساس پیمان نامه کاربری خردگان به عنوان تبلیغات محسوب میشن و باید پیش از آن هماهنگی صورت بگیرد.

    نگاه کنید به:
    http://kheradgan.ir/?p=9981

    متأسفانه نمی توانیم استثناء قائل شویم و مجبوریم فعلا بدون پیوند ها نظر شما رو منتشر کنیم.

    روی هم رفته این چندان درست نیست که فقط به سرچ اینترنتی و چند سایت نه چندان قابل اعتماد خبری و یک وبلاگ تکیه کنیم. بهتر است اسناد و مدارک به صورت کامل ذکر شوند به همراه نویسنده، سال انتشار، مکان انتشار، مترجم و… . بدون تردید یک وبلاگ که اصلا شیوه تاریخ پژوهی را رعایت نکرده است و به صورت مبهم استناد کرده، چندان قابل اعتنا نیست.

    درباره موضوع نامه های مصدق مختصر اشاره می کنم که نامه ها با توجه به عرف دیپلماتیک جهانی بود و در آن نامه تعارفاتی دیده می شود که در همه مکاتبات بین المللی تا به امروز هم وجود دارد.
    آیا توقع داشتید مصدق در نامه ها فحش و ناسزا بگوید و یا سخن از مرگ ملت ها به میان بیاورد؟! در دنیای امروز اگر کسی در نامه ها چنین الفاظی را به کار ببرد به هیچ جا نمی تواند برسد و فقط بهانه به دست دشمن می دهد.

    اما در نامه های مصدق نکته قابل توجهی هم وجود دارد که در واقع اشاره به ظاهر سازی های شوروی دارد.
    خاطرات زیادی وجود دارد که نشان می دهد مصدق وقتی در مکان هایی که الزام به رعایت عرف دیپلماتیک نداشته است، صریح درباره شوروی سخن می گفته است. از جمله می توان به خاطرات ایرج اسکندری اشاره کرد:

    روزی برای صحبت به منزل دکتر مصدق رفته بودیم. دکتر یزدی هم بود. بحث می‌کردیم. در آن‌جا ضمن صحبت گفتم: آخر، این مسأله بالاخره جزو حریم امنیت شوروی است. دکتر مصدق گفت: چه گفتی؟ حریم امنیت؟ دست کرد در جیبش، یک قلم‌تراش درآورد بیرون. تیغه‌ی آن را باز کرد و به من گفت: تو جای پسر من هستی، اگر یک دفعه‌ی دیگر این کلمه‌ی حریم امنیت از دهنت بیرون بیاید با این زبانت را می‌برم».

    اسکندری، ایرج (۱۳۷۲) خاطرات ایرج اسکندری، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی. صص ۱۹۰-۱۹۱

 6. سلطنت طلبا با ایران ستیزان دستشون تو یه کاسه است! ببینید دقیقا همون روش هایی که برای کوروش ستیزی به کار می گیرن برای تخریب دکتر مصدق به کار گرفتن

  همین سلطنت طلبا هستن که میرن شعر جعلی از فردوسی میسازن و تحویل پانترکا و افراطی ها میدن تا بهونه پیدا کنن برای خراب کردن فردوسی

  • حق شما بی بی سی و قهرمان های پوشالی ساخته شده توسط همان است.کوروش کجا و قهرمان قاجاری کجا،شما میدونی دکتری مصدق چی بوده؟شما از نامه های مخفی وی به شوروی خبر داری؟؟کمی کتاب خوندن هم بد نیست

   • آره کمی کتاب خوندن بد نیست و بهتر از اینکه آدم از روی شکم حرف بزنه!!! کار شما سلطنت طلبا اینه که فقط از روی شکم حرف بزنید. مثه پانترکا که باهاشون همکاری می کنید. جدیدا رهبر محبوبتون یعنی سعید شمیرانی از واژه تجزیه طلبانه برای آذربادگان استفاده کرده!!!

    البته به راستی رهروی راه همون محمدرضای خائن هستین که خاک کشور رو راحت می داد می رفت بعدش جشن می گرفت!!!

    حالا من از شما می پرسم، چرا سلطنت طلبا بی سوادن؟

  • اوج بی سوادی یک شخص . ادرابادگان واژه ی تجزیه طلب هستش خیلی بی سوادی اذرابادگان نام قدیمی این ناحیه بود و روسیه تزاری اون رو به نام اذربایجان تغییر داد خیلی بی سوادی در ضمن سعید شمیرانی هم یک دیوانست به مانند هخا همه به مانند هم نیستند ولی واژه ی اذرابادگان واژه ی درست اون سرزمین هستش برگفته از اتروپادگان هستش نام نخست اون ناحیه از ایران شهر بزرگ . کمی مطالعه کنید

   • بی سواد، حتی نمی دونید هم پیمان هاتون چی کار کردن. شمیرانی از واژه تجزیه طلبانه «آزربایجان» استفاده کرده بود. نه اینکه آذرآبادگان تجزیه طلبانه باشه.

   • اها شمادهم بشینید کتاب نگاهی به شاه پروفسور عباس میلانی رو یخونید کاملا هم بی طرفانست همین رو هم بگم ک ابراهامیان یک مصدقی و مشخص نویسنده قصدش چیه شما کتاب بی طرفی به مانند عباس میلانی رو بخونید استاد دانشگاه دانشگاهای تاریخ هم هستش در امریکا و سوییس و انگلیس . سرچشمه خیلی دارم .

  • و جناب بی سوادی بحرین خیلی وقت پیش از ایذان جدا شدا بود و دست انگلستان بود دلیلشم حاکمان نا لایق قاجاری . بحرین از زمان سقوط صفویه دست انگلیس و خاندان ها ی عرب به مانند ال خلیفه ال عتبه و … بود و ایران اونجا یک اداره و پرچم هم نداشت هتا . پژوهش های پروفسور پیروز مجتهد زاده و استاد مهدی شمشیری هک هستش . چطورپادشاهی ک در اوج جوانی تن به جداییی کردستان و اذرابادگان نمیده اونوقت تو اوج قدرت سیاسی و نظامی خودش بیاد بحرین روذاز دست بده دررر ضمن اینک بگم ک پس از هشتاد سال سه جزیره رو از اشغال انگلیس در اورد طبق پژوهش های پروفسور پیروز مجتهد زاده این سه جزیره کلیدی ترین نقاط شاخاب پارس هستند .

   • نه بی سواد. به صورت رسمی بخشی از خاک ایران بود. ایران می تونست قدرتشو اونجا تثبیت کنه اما رژیم پهلوی نخواست. اینا توجیهات خوبی برای خیانت پهلوی نیست!! پژوهش های مهدی شمشیری رو دیدیم چی از توش در میاد!!! طرف نمی دونه سال ۱۹۰۰ میلادی مصدق چند سالش بوده!!!

    پهلوی هیچ چیز از خودش نداشت و هیچ وقت هم مقتدر نبود. پیروی دستورات امریکا و انگلیس بود که دستور رسید بحرین باید جدا شه. سخنرانی های محمد رضا هم نشون میده که خودش قبول داشت بخرین بخشی از خاک ایرانه و
    گفت اگر مردم بحرین نخوان می تونن جدا شن!!

   • نه بی سواد . اگر هم کمی خرد داشتی و کمی تحقیق هر ساله بحرین سالگرد جداییش رو از انگلیس جشن میگره نه ایران این خیلی حرفهااااااااا

  • ما سلطنت طلب نیستیم ما پادشاهی خواه هستیم و با سند و علم به سیستم پادشاهی هم از پادشاهی دفاع میکنیم . سخنان ما تکراری نیست شما یاوه میگویید .ما با سرچشمها های غیر قابل انکار سخن میگوییم . نامه او به رهبر شوروی موجود هستش . در ضمن در مورد اسناد سازمان سیا به قول پروفسور کاوه موشوی جایی نگفته ما علیه مصدق کودتا کردیم بلکه نوشته ک دولت مصدق با توجه به نزدیکی به شوروی باید سرنگون شود …. اتفاقا تو یکی از برگه های سیا نوشته ک حمایت های گسترد های از شاه توسط مردم صورت میگیرد و این نشان از شان و مقام پادشاه دارد خواستید متن رو با سند در اختیار شما قرا میدهم . و خیلی موارد دیگر اینگونه نیست ک بخواهیم کسی رو تخریب کنیم از روی کینه . ذربینه ما ایرانه نه شخص. در مورد بحرین هم گفتم این جزایر رو سال ها انگلیس از ایران جدا کرده بود و زیر سلطه انگلیس بودند سال ها هتا زبان این جزیره ها رو به عربی و اذدو تغییر داده بود و م عملا یک کشور با یافت جدید ساخته بود … و در این فرصت بحرین رو بخشی از پنجاه کشور اتحادیه عرب کرده بود و اینک پنحاه کشور عربی پشتیبان ان بودند . دولت شاهنشاهی ایران این رو میدونست که تنها راه باز پسگیری بحرین فقط و فقططططط نیروی نظامی هستش همان اشتباهی ک صدام حسین در مورد کویت کرد و یک جنگ خانه مان سوز بزرگ . بحرین عملا در این دویصد سال یک کشور جدید شده بود با مهاجرانی ک از هند و پاکستان و ..ّ. اورده بودند بهترین اقدام شاهنشاه بود هم انگلیس شاخاب پارس رو ترک کرد هم اینکه پس از هشتاد سال سه جزیره مهم رو به مام میهن بازگرداند . پروفسور پیروز مجتهد زاده این یه جزیره رو مهم تریم جزایر شاخاب پارس میداند و ایشون کسی بود ک روز ملی شاخاب پارس (خلیج فارس ),رو در اردیبهشت ماه ثبت کرد

 7. درود بر شما

  واقعا از شما سپاسگزارم که به یکی از دروغپردازی های سلطنت طلبان که خودشان هم باورشان شده بود , پاسخ دادید

  من نه مصدقی و جبهه ملی ای هستم و نه سلطنت طلب و پادشاهی خواه

  متأسفانه هم مصدقیها و جبهه ملی ها و هم سلطنت طلبان کاری جز تحریف تاریخ بلد نیستند

  امثال خسرو فروهر جزو سلطنت طلبانی هست که متاسفانه ماننند بسیاری از ایرانیان لس آنجلس (از هر قشر سیاسی) کاری جز تحریف تاریخ و ارائه تحلیلهای مسخره سیاسی بلد نیست.

  • اول اینکه سلطنت خواه نداریم اما فکر کنم منظورتون پادشاهی پارلمانی باشه.دوم اینکه خسرو فروهر از بهترین ها و باسوادترین ها هست و کاملا هم با سند و مدرک برنامه میسازه،شما نطق های مصدق و کتاب پسرش رو اگه خونده باشی هیچ وقت از ملی مذهبی و مصدق السلطنه که کاره ای هم نبوده دفاع نمیکنی.درضمن خسرو فروهر در لس انجلس نیست آقای آگاه

 8. بیچاره مصدق در حبس خانگی بود که شاه بحرین را بخشید

 9. درود بر دکتر مصدق بزرگ نماد ملت باوری ایرانیان. بحرین را آن محمدرضا شاه پهلوی بی غیرت و بی کفایت دو دستی تقدیم بیگانه ها کرد لابد برای آنکه دمی برای اربابان انگلیسی و امریکایی خود تکان داده باشد

  اگر علیه دکتر مصدق کودتا نمی کردند مطمئنا قدرت ایران در بحرین تثبیت می شد چرا که رسما و از نظر بین المللی تا زمان افتضاح محمدرضا بحرین بخشی از ایران بود

 10. متاسفم برای سخیف کردن این سایت وزین با آوردن نام مصدق السلطنه،کسی که از قاجاریه بود ر درمقابل شاه بادش کردن که مردم ایران رو زمین بزنن و زدن.حالا شماها از یه شخص خیالی نام میبرین و دوباره بادش میکنین؟؟ برنامه های خسرو فروهر رو دنبال کنید تا بدونید این شخص دشمن ایران بود.درضمن بحرین از ایران در زمان قاجار جدا شده بود و انگلیس هم در اونجا نیرو داشت.واقعا متاسفم براتون

  • دوست گرامی از اینکه سایت ما را وزین می خوانید سپاس گزارم. اما بهتر است درباره مصدق با سند و مدرک سخن بگوییم. اینکه برو فلان جا را نگاه کن سند و مدرک نیست. باید تعصبات کورکورانه را کنار گذاشت و تاریخ را همانطور که بوده است نگاه کرد. نه اینکه برای حفظ منافع سیاسی کسی را تخریب کنیم و واقعیت ها درباره خیانت رژیم پهلوی به ملت ایران را نادیده بگیریم. ما هم برای شما متأسفیم که انقد سطحی نگرانه به موضوع نگاه می کنید

   • اگه سرچ کردن بلد بودید دیگه یوتوب براتون فلان جا نبود،برای منافع سیاسی طرف قدرت را میگیرند نه طرف حق را،خیانت رژیم پهلوی همین بس که خالصانه برای امثال مصدق و ملی مذهبی ها از جان مایه گذاشتن و مصدق پول اسلحه ی تروریست ها ر جور میکرد و یارانش در ضدانقلاب دست بوس نوکران شوروی بودند و بعدا هم توسط همانها سلاخی شدند.اگه از جان مایه گذاشتن خیانت است و ضدانقلاب خدمت،همان بهتر که پهلوی خائن باشد.بازم متاسفم که همچین سایت پرمایه و گرانبهایی در دام اشتباهات تکراری افتاد.

 11. نوشته شده است جزیره بحرین از املاک قدیمی دولت ایران است، و در ۱۹۰۰ میلادی اغتشاشی در آنجا روی نمود و دولت بریتانیا قوایی برای اسکات شورشیان بدان جزیره گسیل داشت.
  (از آن به بعد نفوذ دولت ایران در آنجا از بین رفته و تحت نفوذه دولت بریتانیا قرار گرفت.)

  خودتان میخوانید نوشته شده است رفته رفته نفود دولت ایران در آنجا از بین رفته یعنی پس از چند سال وزیر خارجه نامه ایی مینویسد نه اینکه همان روز نامه نوشته است.
  خوب این یعنی پیش از اینکه مصدق وزیر خارجه شده باشد این درگیری رخ داده است

  کجای جای دنیا دولتی نفوذ خود را در جایی یک شبه از دست میدهد؟؟؟
  مگر اینکه جنگی بین دو حکومت رخ دهد که جنگی هم رخ نداده است.

  • کاش حداقل یک بار مطلب را می خواندید.

   دوست گرامی مصدق در سال ۱۹۰۰ شاید نزدیک به ۱۸-۱۹ سال سن بیشتر نداشته!!! مدتی هم که گذشته باشد باز هم خبری از مصدق نبوده است!

   اینجاست که باید کمی اندیشید

   • از کجا میدونید خبری نبوده؟؟؟
    پس وزیر خارجه اون زمان چه کسی بوده؟؟؟

   • اشکان دهقان

    عزیزم یک بار مطلب رو بخونی متوجه میشی. در سال ۱۹۰۰ گویا «نصرالله مشیرالدوله»، وزیر خارجه بوده.

    مصدق متولد ۱۳۶۱ خورشیدی هست که معادل ۱۸۸۲ میلادی هست. یعنی در سال ۱۹۰۰ میلادی فقط ۱۸ سالش بوده

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود.علامت دارها لازمند. *

*

برچسب ها:
رفتن به بالا