استفاده از مطالب پس از قبول پیمان نامه کاربری امکان پذیر است

خانه » ایران پس از اسلام » مصدق نقشی در جدایی بحرین نداشت

مصدق نقشی در جدایی بحرین نداشت

کانال رسمی خردگان

| نویسنده: سامان بختیار | واپسین به روزرسانی: ۲۴ فروردین ۱۳۹۶ |


مصدق نقشی در جدایی بحرین نداشت.

مصدق نقشی در جدایی بحرین نداشت

مصدق‌ستیزان معمولا به نوشته‌های روانشاد ملک الشعرای بهار استناد می‌کنند و می‌گویند به دلیل درخواست مصدق از انگلیس بود که انگلیسی‌ها توانستند حضور نظامی خود را تحکیم بخشند!! این درحالی است که در تاریخی که ملک الشعرای بهار برای این نامه ذکر می کند (۱۹۰۰ میلادی)، مصدق بسیار بسیار جوان بوده است (نزدیک به ۱۸-۱۹ سال بیشتر سن نداشته است) و اصلا وزیر امور خارجه ایران نبوده است. بهار هم نامی از دکتر مصدق نبرده است و صرفا نوشته است: «وزیر امورخارجه وقت»! متأسفانه آشکارا متن ملک الشعرای بهار را تحریف کرده اند…

مصدق نقشی در جدایی بحرین نداشت

نویسنده: سامان بختیار.

شوربختانه تخریب بزرگان تاریخ ایران این روزها تبدیل به یک معضل شده است و حتی برخی به دلیل منافع سیاسی خود، منافع ملی و خدمات بزرگان تاریخ ایران به کشور را نادیده می‌گیرند و با جعل و دروغ به تخریب بزرگان تاریخ می‌پردازند.

یکی از شخصیت‌های برجسته تاریخ معاصر ایران دکتر مصدق است که از همان دورانی که در برابر زیاده خواهی‌های دولت‌های استعمار گر ایستاد، برخی با حمایت همان دولت‌ها شروع به ستیز با دکتر مصدق کردند و هنوز هم این ستیز ادامه دارد. این روزها تخریب مصدق، بیشتر توسط عناصر سلطنت طلب صورت می‌گیرد که به دنبال منافع سیاسی خود هستند.

یکی از دروغ‌های جدید که علیه مصدق می‌گویند موضوع نامه نوشتن او درباره بحرین به سفارت انگلیس است!!! مصدق‌ستیزان معمولا به نوشته‌های روانشاد ملک الشعرای بهار استناد می‌کنند و می‌گویند به دلیل درخواست مصدق از انگلیس بود که انگلیسی‌ها توانستند حضور نظامی خود را تحکیم بخشند!! این درحالی است که در تاریخی که بهار برای این نامه ذکر می کند (۱۹۰۰ میلادی)، مصدق بسیار بسیار جوان بوده است و اصلا وزیر امور خارجه ایران نبوده است. در واقع در این نوشته‌های مصدق‌ستیزانه فقط شاهد فرافکنی هستیم.

روانشاد ملک الشعرای بهار، نامی از دکتر مصدق نبرده است و صرفا نوشته است: «وزیر امورخارجه وقت»! مصدق ستیزان دو رویداد که بهار می‌گوید را با هم می آمیزند و با افزودن داستان های با آب و تاب، افسانه سرایی می‌کنند. نکته مهم اینکه در هیچ کدام از این دو رویداد دکتر مصدق وزیر خارجه نبوده است!

به هر حال بهار ابتدا از قضیه‌ای در رمضان ۱۳۴۱ قمری (۱۹۲۳ میلادی) یاد می‌کند که مصادف با اردیبهشت ۱۳۰۲ خورشیدی می‌باشد. لازم به ذکر است که دکتر مصدق از اواخر خرداد ماه ۱۳۰۲ خورشیدی وزیر خارجه شد بنابراین در این رویداد هم اصلا دکتر مصدق وزیر خارجه نبوده است.

سپس واقعه‌ای را درباره سال ۱۹۰۰ میلادی ذکر می‌کند که چگونه انگلیسی‌ها توانسته بودند در بحرین نفوذ کنند. در حقیقت نامه‌ای هم که وزیر خارجه وقت ایران به سفارت انگلیس زده است و ملک الشعرای بهار بدان اشاره می‌کند، مرتبط با سال ۱۹۰۰ میلادی است که مصدق بسیار جوان بود و اصلا جایگاهی در سیاست نداشته است.

به هر حال در همان قضیه نخستین که سلطنت طلب‌ها و مصدق‌ستیزان بر روی آن مانور می‌دهند، یعنی اردیبهشت ۱۳۰۲ خورشیدی (۱۹۲۳ میلادی) هم مصدق وزیر امور خارجه نبوده است.

حال بیایید عینا آنچه ملک الشعرای بهار نوشته است را بررسی کنیم:

روز بیست و سوم رمضان ۱۳۴۱ مطابق با ۲۰ اردیبهشت ۱۳۰۲، تقریبا در ساعت ۹ صبح هنگام خرید و فروش یک قاب ساعت بغلی بین یک عرب نجدی وهابی و یک نفر ایرانی نزاعی رخ می‌دهد و منتهی به زد و خورد می‌شود.

ایرانیان بی خیال به گمان آنکه قضیه ختم شده غفلت می‌کنند ولی اعراب نجدی به شرارت ذاتی و یا به اشاره اجانب مسلح شده غفله بر ایرانیان حمله می‌کنند، ایرانیان چون اسلحه نداشتند فقط با چوب به دفاع می‌پردازند. یک ساعت و نیم جنگ طول می‌کشد و عده‌ای از ایرانیان در حدود سه نفر مقتول و عده‌ای در حدود ۳۷ نفر مجروح و پنج نفر مفقود شده‌اند و از اعراب نجدی کسی تلف نشده مگر یک نفر که آن هم به واسطه تیر خود آنها هلاک گردیده است. پس از یک ساعت و نیم جنگ ایرانیان ناچار می‌شوند به خانه‌های خود رفته پناهنده و مخفی گردند، حکومت محلی هم قادر به جلوگیری نمی‌شود و قریب ۲۵ روز تمام ایرانیان دکاکین و حجرات خود را بسته در خانه نشسته دچار تهدید و خطر بودند تا اینکه مجدداً اعراب وهابی به اعراب شیعه حمله کرده ۸ نفر مرد مقتول و ۲ نفر زن مقتوله و دو نفر زن دیگر زخمدار می‌شوند.

روز ۲۶ رمضان یک کشتی انگلیسی وارد و روز ۲۷ نیز کشتی دیگری که حامل بالیوز بوشهر بود، وارد بحرین می شود و چهل نفر سرباز هندی با دو عراده توپ پیاده کردند.

صبح ۲۸ رمضان ایرانیان عرض حال خود را به قنسولخانه فرستاده هشت نفر را از جانب خود به وکالت انتخاب می‌نمایند که در محکمه رفته محاکمه نمایند، ضمنا به دولت ایران اطلاع می‌دهند که اگر دولت علاج فوری ننماید، برای تمام ایرانیان خطر حتمی است و بقیه هم مجبور به هجرت از بحرین خواهند گردید (بهار ۱۳۵۷: صص ۳۵۱-۳۵۲).

تا اینجا مرتبط با قضایای اردیبهشت ۱۳۰۲ خورشیدی (۱۹۲۳ میلادی) است. بار دیگر اشاره می‌کنیم که در این زمان هم مصدق وزیر خارجه ایران نبوده است بلکه مصدق از اواخر خرداد ۱۳۰۲ خورشیدی وزیر شده و پیش از مصدق، محمدعلی ذکاءالملک (فروغی) عهده دار این سمت بوده است.

اما قضیه نامه وزیر امور خارجه که بهار ذکر می‌کند مرتبط با سال ۱۹۰۰ میلادی است. در کتاب ملک الشعرای بهار پس از درج سه ستاره که نشان دهنده تغییر موضوع بحث است، به موارد زیر اشاره می‌شود:

جزیره بحرین از املاک قدیمی دولت ایران است، و در ۱۹۰۰ میلادی اغتشاشی در آنجا روی نمود و دولت بریتانیا قوایی برای اسکات شورشیان بدان جزیره گسیل داشت.

از آن به بعد نفوذ دولت ایران در آنجا از بین رفته و تحت نفوذه دولت بریتانیا قرار گرفت.

گویند وزیر خارجۀ وقت، مراسله‌ای به سفارت انگلیس نوشته دخالت آن دولت را در حفظ جان و مال اهالی خواستار شده بوده است و این سند برای مداخله بریتانیا کافی شمرده شده، آنجا را تحت نظر گرفت (بهار ۱۳۵۷: ص ۳۵۲).

همانطور که می‌بینید هیچ نامی از دکتر مصدق نیامده و در سال ۱۹۰۰ میلادی هم دکتر مصدق جوانی بیش نبوده است! گویا نصرالله مشیرالدوله در آن زمان وزیر خارجه بوده است.

.

مصدق نقشی در جدایی بحرین نداشت

تصویر کتاب «تاریخ مختصر احزاب سیاسی» ملک الشعرای بهار

متأسفانه آشکارا متن ملک الشعرای بهار را تحریف کرده اند و نام دکتر مصدق را در متن اضافه کردند!!!! آنها در این باره افسانه سازی هایی کردند با داستان های پر آب و تاب آن را آمیختند و در نهایت اشتباهی که دیگر اشخاص مرتکب شدند را به گردن مصدق می اندازند و در اینجا رضا خان را وارد داستان می کنند.

اما در ادامه ملک الشعرای بهار به قضیه اردیبهشت ۱۳۰۲ خورشیدی بر می گردد و حتی اشاره می کند که در زمان سردار سپه (رضا خان) کارها صرفا صورت سازی بوده است:

بعد از وقوع قضیه اخیر، جلسه سری در مجلس شورای ملی خاص واقعه بحرین تشکیل گردید و در حکومت سردار سپه نیر بار دیگر این موضوع زیر نظر دولت قرار گرفت و اقدامات زیادی هم بعمل آمد که به نظر اهل تحقیق صورت سازی بیش نبود و حتی دولت در این باب به جامعه ملل مراجعه کرد و نتیجه تا امروز نامعلوم است (همان).

مشخص است که دکتر مصدق نقشی در جدایی بحرین نداشته است. او نه در اردیبهشت سال ۱۹۲۳ میلادی وزیر امور خارجه بوده است و نه در سال ۱۹۰۰! نامه هم که مصدق‌ستیزان به آن اشاره می‌کنند مرتبط با سال ۱۹۰۰ میلادی است که مصدق جوانی بیش نبود.

به هر حال موضع دکتر مصدق درباره بحرین روشن بود. وی از کسانی بود که همواره مخالفت خود را با جدایی بحرین اعلام می کرد و حتی برنامه هایی برای تثبیت حاکمیت ایران در آن منطقه داشت که متأسفانه کودتای ننگین انگلیسی-امریکایی ۲۸ مرداد، اجازه ادامه کار را به وی نداد.

در دوره پهلوی دوم هم، میهن پرستانی که مخالف شدید جدایی بحرین از ایران بودند سرکوب شدند و شخص محمدرضا شاه پهلوی تمایل خود را برای جدایی بحرین از ایران اعلام کرد.

به امید خدا در نوشتاری مفصل به این موارد می پردازیم.

این نوشتار، از نوشتارهای ارسالی کاربران است

نوشتارهای ارسالی کاربران بر اساس پیمان‌نامه کاربری منتشر می‌شوند. نگاه کنید به:

پیمان‌نامه کاربری

کتاب‌نامه:

– بختیار، سامان (۲۴ فروردین ۱۳۹۶). «مصدق نقشی در جدایی بحرین نداشت». پایگاه خردگان.

نشانی رایاتاری: http://kheradgan.ir/?p=15876

– ‌بهار، محمد تقی (۱۳۵۷). تاریخ مختصر احزاب سیاسی. جلد اول. تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی با همکاری موسسه انتشارات امیر کبیر.

شرایط استفاده از نوشتار:

از آنجایی که هرگونه استفاده یا رونوشت از نوشتارها بر اساس پیمان نامه کاربری امکان پذیر است، اگر قصد رونوشت از این نوشتار را دارید، بن‌مایه آن را یاد کنید. طبیعی است که ذکر مواردی مانند نام پدیدآور (نویسنده، گردآورنده و…)، تاریخ واپسین به روز رسانی، عنوان کامل نوشته به همراه پیوند (لینک) و همچنین ذکر تارنمای خردگان (www.kheradgan.ir) ضروری است.

ضعیفخوبمتوسطبسیار خوبعالی ( 3 رای داده شده , میانگین امتیاز این نوشته : 2٫33 ) نظر شما چیست ؟
Loading...


برگه‌های همیار و همکار خِرَدگان در اینستاگرام:

دوستداران خردگان در اینستاگرام persian.immortals در اینستاگرام سپندار در اینستاگرام
هواداران کوروش بزرگ در اینستاگرام سرزمین آزادگان در اینستاگرام


کانال‌های همیار و همکار خِرَدگان در تلگرام:

کانال تلگرام تاریخ ایرانشهر کانال «سرزمین آزادگان» در تلگرام کانال تاریخ پرسیا
کانال «داستان‌های شاهنامه فردوسی» در تلگرام کانال خردگان در تلگرام

کانال رسمی خردگان
دزدان فضای مجازی - خردگان

نوشتارهای پیشنهادی

49 دیدگاه

 1. درود بر ایرانبانان
  در این مقاله شما قسمتی رو نگاره گری کردید و در سایت قراردادید ک اون قسمت یک پاراگراف جداگانه محسوب میشه در حقیقت ، یک نوشتار جدا برای تو ضیح دادن شرایط بحرین
  منظورم اون نوشتار ۱۹۰۰ هستش ( اون قسمت یک پاراگراف جداگانه می باشد برای تو ضیحات بیشتر ) نه اینک وزیر امور خارجه ان وقت رو گفته باشد
  گفته در سال ۱۹۰۰ طی اختشاشی ک روی داده جزیره بحرین از دست ایران خارج و تحت حاکمیت انگلیس قرار میگرد .
  خودتون برید بخونید ( نوشتار برگ ۳۵۱ ) رو خونید از ابتدا نوشته ، در سال ۱۳۴۱ قمری ۲۳ رمضان ،مطابق با ۲۰ اردیبهشت ۱۳۰۲ میشود در ساعت نه صبح ، اگر به تبدیل گاهشمار هم رجوع کنید
  ۲۳ رمضان ۱۳۴۱ میشود ۲۰ اردیبهشت ۱۳۰۲ ، این هم یک تبدیل گاهشمار ([لینک مسدود است] )
  منظور از نخست وزیر وقت ، نخست وزیر سال ۱۳۴۱ قمری ک همان ۱۳۰۲ شمسی میشود میباشد نه سال ۱۹۰۰ . در سال هزار و نهصد میلادی ، نوشته بحرین طی اختشاشی تحت حاکمیت انگلیس قرار میگیرد یک پاراگراف توضیحی می باشد

  • دوست گرامی، پیشنهاد می کنم مطلب را کامل مطالعه بفرمایید

   زیبنده نیست برای رسیدن به اهداف سیاسی خود منابع را تحریف کنیم. مشخص است که توضیح درباره رویداد دیگری در سال ۱۹۰۰ است. احتمالا خود شما کتاب را نخوانده اید چرا که اگر خوانده بودید می دیدید که پس از آنکه سه تا ستاره (***) درج شده است، وارد موضوع سال ۱۹۰۰ می شود. یعنی با این سه ستاره می خواسته است بفهماند که موضوع تغییر کرد و می خواهیم درباره موضوع دیگری حرف بزنیم.

   بیایید بدون تحریف متن را بخوانیم:

   «جزیره بحرین از املاک قدیمی دولت ایران است، و در ۱۹۰۰ میلادی اغتشاشی در آنجا روی نمود و دولت بریتانیا قوایی برای اسکات شورشیان بدان جزیره گسیل داشت. از آن به بعد نفوذ دولت ایران در آنجا از بین رفته و تحت نفوذه دولت بریتانیا قرار گرفت. گویند وزیر خارجۀ وقت، مراسله‌ای به سفارت انگلیس نوشته دخالت آن دولت را در حفظ جان و مال اهالی خواستار شده بوده است و این سند برای مداخله بریتانیا کافی شمرده شده، آنجا را تحت نظر گرفت (بهار ۱۳۵۷: ص ۳۵۲).

   آشکار است که درباره رویداد سال ۱۹۰۰ است که چگونه بریتانیا در آنجا نفوذ کرد.

   همانطور که آمده :«از آن به بعد [یعنی از سال ۱۹۰۰ به بعد] نفوذ دولت ایران در آنجا از بین رفته و تحت نفوذه دولت بریتانیا قرار گرفت». و سپس توضیح می دهد «گویند وزیر خارجۀ وقت [یعنی در رویداد سال ۱۹۰۰]، مراسله‌ای به سفارت انگلیس نوشته دخالت آن دولت را در حفظ جان و مال اهالی خواستار شده بوده است»

   در آن زمان هم «نصرالله مشیرالدوله» وزیر خارجه بوده و مصدق فقط ۱۸-۱۹ سال سن داشته است.

   در ضمن در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۰۲ هم مصدق وزیر خارجه نبوده بلکه محمدعلی ذکاءالملک (فروغی) وزیر خارجه بوده است

   • من نخواندم من شاگرد پروفسور پیروز مجتهد زاده ام
    من نگفتم مصدق بحرین رو داده رفته ، گفتم اگر به شروع کتاب نگاه کنیم نوشته ک دعوایی بین ایرانیان و اعراب اونجا رخ داده مربوط به ۲۰ تا ۲۵ اردیبهشت ۱۳۰۲ هستش نه ۱۲۷۹ شمسی . اون یک پاراگراف جداگانه هستش ،
    اهداف سیاسی خود شما دارید خود شیرینی میکنید برای کسانی خاص 🙂 نه ما
    من شاگرد پروفسور پیروز مجتهد زاده هستم فوق دکترایی جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک جهانی دارند دیگ از این بالاتر ، بارها و بارها در تمامی مجامع اعلام داشته بحرین در زمان قاجاریه ناصرالدین شاه از ایران جدا شده بود و ربطی پادشاه محمدرضاشاه فقید نداره ، خود این متن نشان میدهد که که جزیره بحرین توسط انگلیس ها اشغال میشود ، همین متن زیر همه چیر رو نشون میدهد
    از آن به بعد [یعنی از سال ۱۹۰۰ به بعد] نفوذ دولت ایران در آنجا از بین رفته و تحت نفوذه دولت بریتانیا قرار گرفت
    اگر کمی هم پیگیر باشید در همان مقالات بحرینی و رسانه های ان ها سالروز استقلال بحرین رو از انگلیس جشن یگیرند نه ایران .
    یک مستند بسیار قوی هم شبکه من و تو در اینباره ساخته که بالای ۴ میلیون بازدید داشته فقط تو محیط مجازی بماند در خود شبکه که بی شک بیش از این بازدید داشته

   • اشکان

    جالبه که متن را نخوانده اید و خودتون هم اذعان می کنید اما درباره مطلب نظر می گذارید!!! این کار به نظرم اصلا منطقی نیست
    همینطور عجیبه که این نظر شما به نظر قبلی شما تناقض داره!

    از طرفی برای من سوال است که اگر ما جلوی تحریف تاریخ را بر اساس منابع تاریخی می گیریم خودشیرینی چه کسانی رو کردیم؟ می دانیم که نهادهای رسمی چندان حامی دکتر مصدق نیستند تا جایی که حتی یک خیابان به نام این بزرگ مرد نیست. و با درخواست گذاشتن خیابانی به نام مصدق هم مخالفت شدید می شود

    به هر حال بی طرفی پایگاه خِرَدگان از نظر سیاسی بر کسی پوشیده نیست و ما همواره این بی طرفی رو اعلام کردیم. اما متاسفانه هستند افرادی که تحت حمایت مالی خاندان پهلوی دفاع کورکورانه از این خاندان می کنند. امیدوارم شما از آن دسته نباشید

    اما درباره ادعای شما که می گویید شاگرد یک بزرگوار هستید. باید بگم که شاگرد کسی بودن موضوعی را اثبات نمی کند بلکه استناد به اسناد و مدارک و منابع باید صورت بگیرد. خوشحال می شیم که اسناد و مدارک را ارائه دهید. شما به شبکه بیگانه من و تو که سابقه ایران ستیزی هم داشته استناد می کنید!! این کافی نیست.

    درباره بحرین باید گفت که بله انگلیس از سالها پیش در آنجا نفوذ کرده بود، ولی به صورت رسمی در اختیار ایران بود. انگلیس تلاش می کرد که به این رسمیت هم پایان دهد که متأسفانه محمدرضا به صورت رسمی آن را داد رفت و در سازمان ملل ثبت شد. چه بسی اگر این حاکمیت رسمی ایران بر بحرین از دست نمی رفت، بعدها ایران قدرت و نفوذ کامل برای بیرون کردن اشغال گران را پیدا می کرد.

    اینکه بحرین سالروز استقلال از انگلیس را جشن می گیرد اصلا پدیده خوبی نیست که ما از آن خوشحال باشیم چرا که نشان می دهد محمد رضا بحرین را به بریتانیا بخشید و سپس بحرین از بریتانیان مستقل شد! سالروز استقلال ‎۲۴ مرداد ۱۳۵۰ است و محمدرضا در ۲۲ مرداد ۱۳۵۰ بحرین را بخشید! یعنی فقط دو سه روز بعد از بخشش خودسرانه محمدرضا. اینطور نیست که سلطنت طلب ها القا می کنند طوری که انگار انگلیس از سالها پیش به صورت رسمی در اختیار انگلیس بوده است.

 2. درود بر همراهان پایگاه خردگان ما یه نقد بررسی کردیم درباره این موضوع و روی همان استناد اقای شمشیری(مجری سلطنت طلب ها) و پاسخ بی طرفانه دادیم باز میبینیم که یکسری ها باز شروع به جوسازی میکنن و مطالبی رو درج میکنن که باب دل خودشون هست .

  من به این اقایان میگویم بجا اینکه به رسانه سلطنت طلب و سایر کانال های تلگرامی وابسته به این عناصر خود بروند تحقیق کنن و اون سری اقایان که حرف از همکاری با فداییان میزنند بروند نشریات نبردملت (روزنامه فداییان)رو بررسی کنند و انقد ناروا تهمت نزنند . با تشکر سامان بختیار

  • فقط،استاد شمشیری نیست . نامه ی او در کتاب اقای فخر اور هم هستش و کتاب جمعیت فداییان اسلام رو اتفاق بخونید همکاررری نزدیک و هتا شرح کمک های مالی او هستش و البته خیلی بزرگان دیگر به مانند پروفسور میلانی و پروفسور پیروز مجتهد زاده هم قبا به این اسناد اشاره کرده اند . و هم چنین مقالات ارزشمند پروفسور مجتهد زاده استاد دانشگاه دانشگاه تهران .

   • درود جناب آقای سپهر آریایی

    ببینید، استنادها باید به صورت دقیق و علمی صورت بگیرد. نه اینکه صرفا گفته شود به فلان کتاب مراجعه کنید. کما اینکه ما هم می توانیم بگوییم به فلان کتاب مراجعه کنید و بگوییم نویسنده آن خیلی دانشمند و بزرگ است و دیگران را محکوم به جانبداری افراطی از خاندان پهلوی کنیم. بهتر است استنادها دقیق تر باشد برای مثال بفرمایید کدام صفحه از کتاب، چاپ چه سالی و چه انتشاراتی تا مخاطبان مراجعه کنند. به امید خدا برنامه دارم درباره بسیاری از اتهاماتی که شما علیه مصدق مطرح کردید که البته رونوشتی از مطالب برخی از کانال ها و سایت های سلطنت طلب است، نوشتارهای مستند تهیه کنم و به زودی منتشر می شود.

    اما به طور کلی باید عرض کنم که به نظر می رسد شما بیشتر به پیروی از اشخاص علاقه دارید اما بهتر است بیشتر با این اشخاص آشنا بشوید.

    آقای شمشیری که ماهیتش معلوم هست. اقای فخرآور و که خود عناصر پادشاهی خواه و سلطنت طلب ها اون رو کذب کردن بعد شما به کتاب رفیق ایت الله اشاره می کنید!!!! آقای فخر آور کسی است که اخیرا با تلویزیون وهابی کلمه داشته است؛ یعنی شبکه ای که به دنبال تفرقه افکنی در میان اقوام و مذاهب ایران می باشد. این شبکه همیشه از عبارت شنیع خلیج ع..ی به جای عبارت خلیج فارس استفاده می کنم.

    از این بابت به نظر می رسد مطالعات شما کافی نیست. اما به زودی بسیاری از موارد را با سند و مدرک پاسخ خواهیم داد.

 3. درود بر روان دکتر مصدق که خدمات بی شماری به این مرز و بوم کرد.

  متأسفانه مدتی است دروغ های آشکاری علیه دکتر مصدق می گویند که قلب هر ایرانی میهن پرستی را به درد می آور

  از شما سپاسگزارم که اینچنین علمی و دقیق پاسخ این یاوه گویی ها را دادید

 4. ملاک ما ایران ما هیچگاه به تخریب( همازوران )منظور هم یاران ، نمیپردازیم . چون ملاک ایرانه. درسته با شما در این مورد اختلاف دیدگاهی داریم اما به پاس کوشش های شما در راستای ایران شهری و مبارزه با تجزیه طلبی سپاس گذارم .ان هم در این روزگاری ک خطر تجزیه ایران بالاست ملاک فقط ایرانه همین .
  درود بر تاربرگ خردگان

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود.علامت دارها لازمند. *

*

برچسب ها:
رفتن به بالا