استفاده از مطالب پس از قبول پیمان نامه کاربری امکان پذیر است

خانه » اسطوره » در فرهنگ ایرانی، سیزده نحس نیست

در فرهنگ ایرانی، سیزده نحس نیست

کانال رسمی خردگان

| نویسنده: مجید خالقیان* | واپسین به روزرسانی: ۹ فروردین ۱۳۹۵ |


در فرهنگ ایرانی، سیزده نحس نیست.

در فرهنگ ایرانی، سیزده نحس نیست

نویسنده: مجید خالقیان (دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ، دانشگاه تهران)

همه ما درباره نحس بودن سیزده‌به‌در شنیده‌ایم، اما جالب آنکه با بررسی منابع کهن ایرانی اثری از نحس بودن سیزده مشاهده نمی‌شود. حتی وقتی به صورت ویژه درباره «سیزدهم فروردین» در منابع جستجو می‌کنیم، اشاره به فرخندگی این روز شده است. در آثارالباقیه بیرونی جدولی برای سعد یا نحس بودن روزها وجود دارد که در آن از سیزدهم فروردین با عنوان «سعد» یاد شده است (بیرونی، ابوریحان محمد بن احمد. آثارالباقیه عن القرون الخالیه. ترجمه اکبر داناسرشت. تهران: امیر کبیر. ١٣٨۶: ص ٣۵٩). این اشاره بسیار با اهمیت است و کاملا در تضاد با نحس بودن سیزده می‌باشد.

در گاهشماری ایرانی هر روزِ ماه یک نام ویژه دارد و نام روز سیزدهم، «تیر» (تیشتر) است. در گاهشماری باستانی ایران، روز سیزدهم متعلق به تیر، ایزد باران می‌باشد و این ایزد جایگاه والایی در آیین زردشتی دارد. در یشت‌های اوستا بخشی هم مختص این ایزد است و تیشتر یشت نام دارد. در این یشت از نبرد تیشتر با اپوش، دیو خشکسالی و پیروزی این ایزد بر او و نتایج حاصل از آن سخن به میان می‌آید (تفضلی، احمد. تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام. تهران: سخن. ١٣٨۹: ص ۵١). از نکات درخور توجه در این یشت اشاره به تیراندازی آرش (بندهای ۶، ٧، ٣٧ و ٣٨) است و این قدیمی ترین منبعی است که در آن نام این قهرمان آمده است (همان: ص ۵۲) پس روز سیزدهم در فرهنگ ایرانی روز فرخنده‌ای محسوب می‌شود و در منابع مربوط به دوران باستان از روز سیزدهم به نیکی یاد شده است.

.

پس از دوازده روز به یاد دوازده ماه، روز سیزدهم به در و دشت رویم…

در فرهنگ ایرانی، سیزده نحس نیست

در فرهنگ ایرانی، سیزده نحس نیست

همچنین نگاه کنید به:

پیوند «چهارشنبه سوری» و «سیزده‌به‌در» با تیر

دروغ آشکار: سیزده‌به‌در و قتل عام ایرانیان

متأسفانه چند وقتی است که در ایران، به نادرست از ارتباط سیزده‌به‌در با داستان استر و جشن پوریم سخن گفته می‌شود. اما جشن سیزده‌به‌در هیچ ارتباطی به پوریم و داستان استر ندارد و اساسا داستان استر یک افسانه است.

داستان «استر و مردخای» یکی از قصه‌های مشهور یهودیان است که در قلمروی یک پادشاه ایرانی به نام «اخشورش» رخ می‌دهد. این داستان در اصل تنها در منابع یهودی وجود دارد و از نظر تاریخی قابل اثبات نیست چرا که در تضاد جدی با منابع دیگر از جمله منابع معتبر قرار دارد. برخی از پژوهشگران، این داستان را تحت تأثیر اسطوره‌های بابلی و ایلامی می‌دانند. با توجه به این قصه، یهودیان سالانه جشنی به نام «پوریم» برگزار می‌کنند. اما این روزها در ایران، داستان‌های تحریف شده‌ای از این قصه رواج پیدا کرده است که بر خلاف موارد درج شده در منابع یهودیان می‌باشد. به طور خلاصه، اکثر این داستان‌های تحریف شده، بر کشته شدن اقوام بی‌گناه توسط یهودیان تأکید دارند. همچنین پیوند جشن «سیزده‌به‌در» به این موضوع رایج شده است که به هیچ وجه قابل اثبات نمی‌باشد. در هیچ منبعی از ارتباط جشن سیزده‌به‌در به این موضوع گزارشی نیست و از نظر زمانی پوریم و سیزده‌به‌در یکسان نیستند. به طور کلی داستان «استر و مردخای» که در منابع یهودی آمده است بیشتر شبیه یک افسانه می‌باشد و به هیچ وجه از نظر تاریخی قابل اثبات نیست، داستان‌های تحریف شده از آن هم پایه و اساس ندارد. برخی از بیگانگان یک نوع رویکرد را به این داستان مورد توجه قرار می‌دهند که حاکی از ایران ستیزی است و از طرفی در داخل ایران هم برخی خواسته یا ناخواسته یک نوع رویکرد دیگر به این داستان دارند و با ترویج آن، موارد نادرست را به تاریخ و تمدن ایران نسبت می‌دهند. برخی در داخل ایران شاید به دلیل مقابله با صهیونیسم داستان‌های تحریفی را مورد توجه قرار می‌دهند اما شاید این کار بیشتر بهانه به دست بیگانگان می‌دهد. این در حالی است که تحریف داستان استر و ربط دادن آن به سیزده‌به‌در، با استقبال ایران ستیزان روبرو می‌شود.

پیش از این در یک نوشتار مفصل به بررسی این موضوع پرداختیم.

نگاه کنید به:

داستان استر و اسطوره سازی ایران ستیزانه

.

همچنین نگاه کنید به:

پوریم اصلا در سیزدهم فروردین برگزار نمی‌شود

در اینجا به صورت خلاصه در قالب تصاویر به این موضوع می‌پردازیم.

در فرهنگ ایرانی، سیزده نحس نیست

برای دانش بیشتر همراه با منابع و مآخذ نگاه کنید به:

داستان استر و اسطوره سازی ایران ستیزانه: http://kheradgan.ir/?p=9942

نتانیاهو نه تاریخ را خوانده است و نه درک دقیقی از افسانه استر و پوریم دارد!!!

برای دانش بیشتر همراه با منابع و مآخذ نگاه کنید به:

داستان استر و اسطوره سازی ایران ستیزانه: http://kheradgan.ir/?p=9942

سیزده به در و قتل عام ایرانیان!!!(دروغ آشکار)

برای دانش بیشتر همراه با منابع و مآخذ نگاه کنید به:

داستان استر و اسطوره سازی ایران ستیزانه: http://kheradgan.ir/?p=9942

در فرهنگ ایرانی، سیزده نحس نیست

برای دانش بیشتر همراه با منابع و مآخذ نگاه کنید به:

داستان استر و اسطوره سازی ایران ستیزانه: http://kheradgan.ir/?p=9942

در فرهنگ ایرانی، سیزده نحس نیست

برای دانش بیشتر همراه با منابع و مآخذ نگاه کنید به:

داستان استر و اسطوره سازی ایران ستیزانه: http://kheradgan.ir/?p=9942

در فرهنگ ایرانی، سیزده نحس نیست

برای دانش بیشتر همراه با منابع و مآخذ نگاه کنید به:

داستان استر و اسطوره سازی ایران ستیزانه: http://kheradgan.ir/?p=9942

در فرهنگ ایرانی، سیزده نحس نیست

برای دانش بیشتر همراه با منابع و مآخذ نگاه کنید به:

داستان استر و اسطوره سازی ایران ستیزانه: http://kheradgan.ir/?p=9942

در فرهنگ ایرانی، سیزده نحس نیست

برای دانش بیشتر همراه با منابع و مآخذ نگاه کنید به:

داستان استر و اسطوره سازی ایران ستیزانه: http://kheradgan.ir/?p=9942

در فرهنگ ایرانی، سیزده نحس نیست

برای دانش بیشتر همراه با منابع و مآخذ نگاه کنید به:

داستان استر و اسطوره سازی ایران ستیزانه: http://kheradgan.ir/?p=9942

در فرهنگ ایرانی، سیزده نحس نیست

برای دانش بیشتر همراه با منابع و مآخذ نگاه کنید به:

داستان استر و اسطوره سازی ایران ستیزانه: http://kheradgan.ir/?p=9942

در فرهنگ ایرانی، سیزده نحس نیست

برای دانش بیشتر همراه با منابع و مآخذ نگاه کنید به:

داستان استر و اسطوره سازی ایران ستیزانه: http://kheradgan.ir/?p=9942

در فرهنگ ایرانی، سیزده نحس نیست

بطور خلاصه می‌توان گفت که در الگوهای باستانی تقویم ایرانی و یهودی نیز نه تنها این دو واقعه هرگز بر هم منطبق نمی‌شوند بلکه اصولا فاصله‌ی بیشتری را هم از یکدیگر دارند. برای روشن شدن بیشتر مطلب، جدولی نمونه از تاریخ وقوع پوریم در صد سال اخیر در جدول زیر تهیه شده است که ادعای انطباق این دو واقعه (پوریم و سیزده‌به‌در) را به کلی رد می‌کند (لاله زار، حمامی؛ شموئلیان، امین (تابستان ١۳۹۲). «عدم انطباق پوریم با سیزده فروردین». انجمن کلیمیان تهران).

پوریم اصلا در سیزدهم فروردین برگزار نمی‌شود

جدول تاریخ وقوع پوریم در یک دوره ١۰۰ ساله (١۳١۸-١۴١۸) (لاله زار و شموئلیان، همان)

.

عدم انطباق پوریم با سیزده فروردین

نمودار عدم انطباق پوریم و روز طبیعت در یک دوره ١۰۰ ساله (١۳١۸-١۴١۸) (همان)

برای دانش بیشتر نگاه کنید به:

پوریم اصلا در سیزدهم فروردین برگزار نمی‌شود

در فرهنگ ایرانی، سیزده نحس نیست

پانویس:

*دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ، دانشگاه تهران.

.

یاری‌نامه‌ها و بن‌مایه‌ها:

– خالقیان، مجید (۹ فروردین ۱۳۹۵). «در فرهنگ ایرانی، سیزده نحس نیست». پایگاه خردگان.

نشانی رایاتاری: http://kheradgan.ir/?p=13157

شرایط استفاده از نوشتار:

از آنجایی که هرگونه استفاده یا رونوشت از نوشتارها بر اساس پیمان نامه کاربری امکان پذیر است، اگر قصد رونوشت از این نوشتار را دارید، بن‌مایه آن را یاد کنید. طبیعی است که ذکر مواردی مانند نام پدیدآور (نویسنده، گردآورنده و…)، تاریخ واپسین به روز رسانی، عنوان کامل نوشته به همراه پیوند (لینک) و همچنین ذکر تارنمای خردگان (www.kheradgan.ir) ضروری است.

ضعیفخوبمتوسطبسیار خوبعالی ( 9 رای داده شده , میانگین امتیاز این نوشته : 3٫44 ) نظر شما چیست ؟
Loading...

پرسش ها تنها از بخش پرسش و پاسخ

خواهشمندیم پرسش‌ها را تنها در بخش «پرسش و پاسخ» در میان بگذارید. پرسش‌ها در بخش دیدگاه‌ها پاسخ داده نمی‌شوند. با سپاس فراوان


راهیابی به بخش «پرسش و پاسخ»:

KHERADGAN.ir/ASK
برگه‌های همیار و همکار خِرَدگان در اینستاگرام:

=خرد و تاریخ در اینستاگرام persian.immortals در اینستاگرام سپندار در اینستاگرام
هواداران کوروش بزرگ در اینستاگرام سرزمین آزادگان در اینستاگرام


کانال‌های همیار و همکار خِرَدگان در تلگرام:

کانال تلگرام تاریخ ایرانشهر کانال «سرزمین آزادگان» در تلگرام کانال «داستان‌های شاهنامه فردوسی» در تلگرام
کانال تاریخ پرسیا کانال خردگان در تلگرام

دزدان فضای مجازی - خردگان

نوشتارهای پیشنهادی

19 دیدگاه

 1. امثال شماها دقیقا ستون پنجم، دشمن درجه یک اسلام، یعنی صهیونیزم هستید.کورش و هخامنشیان جزی از تاریخ ایران هستش نه کل تاریخ ایران. یا یهودی هستید خودتان یا مزدور آنها. با تشکر.

  • اشکان دهقان

   کاش به جای انگ زدن و دروغ پردازی و.. حداقل یک سند ارائه می دادید!! اگر انگ زدن به این راحتی است پس ما هم میگوییم شما داعشی هستید

 2. به نظر بنده نباید دیدگاه کسانی را که اطلاعات و از همه مهم تر سواد تخصصی و آکادمیک در زمینه ی تاریخ را ندارند را درباره علم تاریخ قبول کرد ، من یک مثال می آورم تا دقیق تر شود .
  یک پزشک متخصص در اتاق عمل در حال عمل است ، یک روز یک راننده تاکسی می آید و ادعای دکتر بودن را میکند و برای خود بیمارستان میزند و دیگران را عمل میکند … خب معلوم است که این اشتباه باعث نابودی جان انسانها میشود ..
  در مورد افرادی که در بالا یاد شد هم همینگونه هست …
  یکی از آنها لیسانس حسابداری دارد یکی از آنها لیسانس فلسفه و دیگری که به صورت کاملاً بیشرمانه زیر دیپلم میباشد و باز هم درباره تاریخ نظر میدهند
  نظر شما را به دیدگاه یکی از این افراد درباره تخصص جلب مینمایم:
  حسن عباسی : کسی که رانندگی می‌کند راننده یا کسی که بیماران را معالجه می‌کند پزشک است و نیازی به داشتن مدرک (گواهینامه رانندگی یا پروانه پزشکی) نمی‌باشد.

  مورد دیگری که میخواستم بدان اشاره کنم این است ، در بحث های تاریخی با افرادی که سواد تاریخی کمتری دارند زمانی که ازآنها پرسیده میشود که ای دوست من ، شما این ادعا را مطرح میکنید ، سند و منبع تاریخی شما چیست ؟
  آنها به شکل ناباورنانه ای میگویند : منبع ما رائفی پور – یا حسن عباسی – یا پورپیرار است !!!!
  این بدان معناست که این معضل به شکل خطرناکی هنوز هم در حال گسترش است

 3. با سلام . تاریخ مثله یک پازله که اگه همه حوادث تاریخ رو کنار هم بگذاری دیقیقا داستان یا به قول بعضی ها افسانه میشه.واقعیت هایی در طول تاریخ اتفاق افتاده که بعضی ها ردش میکنند و بعضی ها قبول که هر دو دیدگاه رو میشه گفت فرضیه .مثلا در مورد کوروش که فردی بزرگ مرد و پادشاه بسیار قدرتمند و نام آور بوده و یاد میکنند ، اما در تاریخ سند محکمی در این مورد نیست و چند وقت پیش هم کلیپی در مورد این موضوع دیدم که میگفت اگر کوروش همچین فردی بوده چرا در کتب تاریخی یا حتی اشعار بزرگانی مثله حافظ ، سعدی ، خیام ،و حتی فردوسی ستوده یا نام نبرده شده است ولی در عصر معاصر (از ۵۰ تا۶۰ سال پیش که از زمان و به اسرار محمد رضا شاه آغاز شد ) این تعصبات نسبت به کوروش پیدا شده و حتی هر روز شاهد احادیث جدید جعلی از کوروش هستیم ،که موجب پیدایش گروههای تندرو ضد اسلام شده است .در ضمن بعضی از دوستان که دیگران رو بیسواد یا مباحث رو خرافات و دروغ میدونن با کمی مطالعه و جدای از تعصبات دینی و نژادی با واقعیت های گذشته و حال جهان آشنا بشوند و بعد نظرات شون رو مطرح کنند.(مدارک تحصیلی از اساتید بالا نیز بر گرفته از حدثیات و شبکه هایی مثله صدای آمریکا است ….)

  • مجید خالقیان

   با سلام

   مشخص است که مطالعات اندک تاریخی دارید دوست گرامی. نه با منابع آشنا هستید نه نحوه تاریخ پژوهی را می دانید و نه با فلسفه تاریخ آشنایی دارید. متأسفانه درباره این نوشتار (نوشتار درباره بی ربطی پوریم و سیزده به در) هیچ منبع و گفتار دانش ورانه از شما دیده نشد و با شیوه فرافکنی مطالبی را درباره کوروش بزرگ گفتید!

   در واقع این اظهارات غیر کارشناسانه و البته افرطی توسط افراد به ظاهر مذهبی هست که باعث شده دین گریزی تبدیل به یک معضل در جامعه ما شود و برای من به عنوان یک شخص مذهبی دیدن این شرایط دشوار است. در واقع عده ای هر چه می خواهند درباره باورها و ارزش های دیگران می گویند اما حتی یک لحظه تحمل شنیدن نظرات مخالف با عقاید خود را ندارند. مثلا اگر بپرسیم چرا نام امام علی (ع) در قرآن نیامده سریع محکوم به کافر و مرتد و زندیق می شویم!!! اما فراموش میکنند که روزانه چندین بار بدون اطلاع پرسیده اند که چرا نام کوروش در شاهنامه نیامده است!! افراطی ها با تجمعات دیگران مخالفت می کنند ولی خود آزادانه تجمع برگزار می کنند و به باورهای دیگران توهین می کنند!

   به هر حال پیشنهاد می کنم این نوشتار ها را بخوانید:

   کوروش بزرگ در شاهنامه فردوسی: http://kheradgan.ir/?p=1975

   دکتر خالقی مطلق: «کیخسرو» شاهنامه همان کوروش بزرگ است: http://kheradgan.ir/?p=13919

   جملات کوروش را دریابیم: http://kheradgan.ir/?p=11116

   شرح بزرگی کوروش در زمان قاجار: http://kheradgan.ir/?p=8601

   چرا کوروش خاص است؟: http://kheradgan.ir/?p=14884

   نگاهی به نوشته‌های منابع اقوام و ملل گوناگون در بزرگداشت کوروش بزرگ: http://kheradgan.ir/?p=632

   سخنان بزرگان درباره کوروش: http://kheradgan.ir/?p=11602

   کوروش در هنر و ادبیات جهان: http://kheradgan.ir/?p=419

   آثار هخامنشیان در سراسر جهان: http://goo.gl/ufZrcB

   شناسایی متن استوانه کوروش روی استخوان‌های فسیل اسب در چین: http://kheradgan.ir/?p=13013

   بررسی و تحلیل آثار هخامنشیان در مصر: http://kheradgan.ir/?p=11765

   ستون سنگی دوران هخامنشی در روسیه: http://kheradgan.ir/?p=14125

   گنجینه آمودریا (آثاری از هخامنشیان در آسیای مرکزی): http://goo.gl/CK4Lz4

   هنر هخامنشی در جنوب سیبری مرکزی و نزدیک به مرز مغولستان: http://goo.gl/PywIDH

   اسناد فراوان بدست آمده از بابل درباره کوروش بزرگ: http://kheradgan.ir/?p=1358

   استوانه کوروش در بابل: http://kheradgan.ir/?p=11328

   روایت منظوم در بابل درباره کوروش: http://kheradgan.ir/?p=13611

   رویدادنامه نبونئید در بابل درباره کوروش: http://kheradgan.ir/?p=10228

   آرامگاه کوروش و کاخ های کوروش در پاسـارگاد: http://kheradgan.ir/?p=10028

   تل آجری و کاخ های کوروش نزدیک به پـارسه (تخت جمشید): http://kheradgan.ir/?p=9822

 4. باسلام .جناب رائفی پور گفتند که چه پوریم باشه و چه نباشه چون یهودیان اونو جشن میگیرن پس دشمنان ماهستن چون با نژاد ما مشکل دارن اصلا کار شما درست نیست که ایشون رو در کنار حسن عباسی و ناصر بناکننده قرار دادید …کارتونو خوب آغاز کردید ولی کم کم دارید به بیراهه میریر زیرا در منابع یهودی و کتب مقدسشون از پوریم سخن به میون اومده حالا میخواد راست باشه یا دروغ.

 5. http://www.iranjewish.com/Essay/Essay_37_poorim.htm

  برای مطالعه بیشتر و دیدگاه خود یهودیان به این لینک مراجعه کنید.

  • چون یهودیان این دیدگاه رو دارن قرار نیست درست باشه.در این مقاله و چند مقاله دیگر سایت خردگان بررسى کرده و ثابت شده از پوریم در کتب تاریخى حرفى نیست و در کتاب ابوریحان بیرونى هم ١٣ فروردین روز سعد(مبارک و خوش یمن) هست نه نحس.
   تازه شرحى که داستان استر از ایران باستان داده کاملا برخلاف چیزى هست که در کتیبه ها و کتب تاریخى وجود دارد.
   نمى دانم بعضى ها چرا یک افسانه را که بیشتر به یک رمان شبیه هست و سندیت تاریخى ندارد اینقدر جدى مى گیرند!

 6. برای شما هم بد نیست با ایین یهودیت بیشتر اشنا شید
  مطمین باشید که گاه شمار یا تقویم یهودیان مثل ما نیست
  میتونید یه سرچ ساده تو اینترنت بزنید
  https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%B1%DB%8C
  خیلی ساده تو ویکی پدیا توضیح داده پس وقتی ایام سال به قمری حساب بشه هر سال ده روز کمتره پس هر سال تاریخ جشن پوریوم تغییر میکنه فکر نکنم فهمش انقدرها هم پیچیده و سخت باشه فقط یه کم محاسبات ریاضی پنجم دبستان لازمه

 7. سلام
  واقعا جالب شد
  تا امروز دنیا هرچی اتفاق افتاده بود رو بردید زیر سوال و گفتید همه از دم اشتباه میکنند و شما درست میگید افرین افرین 🙂
  شما ن تنها کل تاریخ رو زیر سوال بردید چند چهره مشهور رو هم زیر سوال بردید فقط یه سوال پیش میاد؟؟؟ علت جشن پوریوم یهودیان چیه ؟ چرا انقدر رو این مسئله تاکید دارید ک ۱۳به در نحس نیست ؟ پس دلیلش چیه که در این همه سال مردم نحس میدونستنش ؟
  به نظرم شما هم از یه سری مسائل خبر ندارید وگرنه همه چیز رو دروغ تصور نمیکردید چون حتی اگر دروغ هم باشه دروغ به این بزرگی هم علت داره که فکر میکنم علاوه بر خودم شخص شما هم از این موضوع بی خبره

  • مجید خالقیان

   سلام

   دوست گرامی صمیمانه خواهش میکنم اگر سخن با سند و مدرک و منبع دارید بیان بفرمایید… با کمال احترام ولی اینگونه سخن گفتن شایسته و مستند نیست و شاید فقط به درد خودتان بخورد.

   اگر داستان استر که هیچ منبع تاریخی و آثار باستانی آن را ثابت نمی کند و آشکارا در تضاد با اطلاعات معتبر تاریخی است و حتی در طومارهای دریای مرده هم اثری از کتاب استر نیست را زیر سوال ببریم، به این معنا است که هر چه در دنیا اتفاق افتاده و کل تاریخ رو زیر سوال بردیم؟!!! آیا شما می توانید واقعیت تاریخی قصه های هزار و یک شب را ثابت کنید؟!

   این همه ای که شما تصور می کنید چه کسانی هستند؟!!! می توانید به دانشنامه های معتبر و مقالات علمی مراجعه بفرمایید تا متوجه شوید درباره پوریم و داستان استر چه نظراتی دارند. اتفاقا برخی از افراد هستند که همه چیز را توطئه می دادند و همه تاریخ را زیر سوال می برند. اتفاقا مواضع کسانی که شما آنها را چهره مشهور می دانید یادآور چنین رویکردی است!!!

   ما اسناد و منابع را بررسی کردیم و می بینید که بر اساس منابعی مانند اوستا و آثارالباقیه ابوریحان بیرونی، سیزده در فرهنگ ایرانی نحس نبوده و نحس شناخته شدن آن قدمت چندان زیادی ندارد. حال منبع شما چیست خدا می داند؟!

   به راستی چه اتفاقی افتاد که ترقه و نارنجک و… در جشن چهارشنبه سوری در گذشته نه چندان دور وارد شد و آن را تبدیل به میدان جنگ کرد؟! نخسی سیزده به در هم چیزی همانند این موضوع است که در گذشته نه چندان دور وارد شده است.

   پاسخ به سوالاتی که شما مطرح کردید به صورت کامل و مستند داده شده است. من پیشنهاد می کنم به دور از تعصب و با آرامش و البته به صورت کامل این نوشته را مطالعه بفرمایید:
   داستان استر و اسطوره سازی ایران ستیزانه: http://kheradgan.ir/?p=9942

  • جناب میلاد دلیل این دروغ بزرگ این هست که منافع اسراییل توى ایران ستیزى و افسانه سازى دروغین هست و طبق معمول میخواهند خودشان را مظلوم نشان دهند و مشروعیت دروغین براى خود کسب کنند.(٧٧٠٠٠ دشمن؟!! و همه را هم در یک روز میکشند!!!نکند با بمب اتم؟!)که متاسفانه خیلى راحت افراد ساده لوح رو تحت تاثیر قرار داد.گفتید نویسنده چند چهره مشهور رو زیر سوال برد؟خب چه اشکالى دارد؟هر چهره مشهورى که (بدون سواد تاریخى)صلاحیت ندارد درباره تاریخ اظهار فضل بکند.اگر حرفشان غلط باشد باید زیر سوال بروند تا همگان به سطح اطلاعات پایین اینان پى ببرند.در ضمن سایت خردگان هم به هیچ وجه همه وقایع را زیر سوال نبرد،فقط افسانه اى را زیر سوال برد که هم تناقضات زیادى داشت و هم در منابع تاریخى معتبر ایرانى و یونانى اثرى از ان نبود.

   • سلام
    اگر یک کتاب پیدا بشه مثل انجیل که پیدا میشه میگن قدیمی هست و اشکالاتش تمام برطرف بشه این یعنی تمام منتقدان اشتباه میکردن سند پیدا شده.
    بعد از دوازده روز جشن از شهر میرن بیرون این یعنی چی دقیقا؟
    اقای عباسی و رائفی سواد بالایی دارن از نظر شما تحلیل اشتباهی کردن بگید تا اصلاح کنن یا جواب بده.
    تاریخ همیشه دست دولت ها بوده و همه چیز را نمیشه با تاریخ سنجید باید به از دیگر کتاب ها هم کمک گرفت و اتفاقات اطراف باید کلی بین باشیم نه جز ای بین

 8. کوروش

  با سلام.
  بسیار عالی و زیبا بود متاسفانه این روز ها از مطالعه کم مردم سوی استفاده کرده و به خرافات و ساختن دروغ های ایران ستیزانه میپردازند که مشخص است این افراد چه اهدافی دارند.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود.علامت دارها لازمند. *

*

برچسب ها:
رفتن به بالا