استفاده از مطالب پس از قبول پیمان نامه کاربری امکان پذیر است

خانه » ایران باستان » آیا تخت جمشید یک سازه نیمه کاره بوده است؟!

آیا تخت جمشید یک سازه نیمه کاره بوده است؟!

نیمه تمام دانستن پـارسه (تخت جمشید) از ابتدا، ناشی از عدم آشنایی با تاریخ و باستان‌شناسی است.

پـارسه (تخت جمشید) آشکارا در دوران هخامنشیان مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

آیا تخت جمشید یک سازه نیمه کاره بوده است؟!

مدتی است که ایران ستیزان تصاویری را در فضای مجازی پخش می‌کنند و مدعی می‌شوند که تخت جمشید نا تمام بوده و کسی در آن سکونت نکرده است!! این در حالی است که گویا آنها چندان با نحوه ساخت بخش‌های مختلف پـارسه (تخت جمشید) آشنایی ندارند و تخریب پـارسه در دوران باستان و چگونگی تخریب آثار باستانی در طول زمان را مد نظر قرار ندادند!! از اینها مهم‌تر به چگونگی بازسازی‌های باستان‌شناسان و علل آنها اصلا توجه نکرده‌اند.

در آثار باقی مانده از پـارسه اصلا تزئینات و رنگ آمیزی‌های روی بناها باقی نمانده و در بسیاری از نقاط صرفا حکاکی‌های بدون رنگ باقی مانده است، هرچند شواهدی از رنگ‌های بخش‌های گوناگون وجود دارد.

البته این عدم آشنایی، طبیعی است چرا که اظهارات آنها اکثرا ریشه در گفتار ناصر بناکننده (پورپیرار) دارد که تحصیلات دانشگاهی نداشت و در اواخر عمرش ادعاهای عجیب و غریبی را مطرح می‌کرد!

ایران‌ستیزان گاهی تصاویری را نشان می‌‌دهند که به دلیل اقدام نوین باستان‌شناسان به منظور تداوم بیشتر بنا پدید آمده است و ادعاهای نادرستی را مطرح می‌کنند. حتی گاهی می‌بینیم در تصاویر آنها اثر ابزار آلات نوین دیده می‌شود و مشخص است که در قرون اخیر خرابی‌هایی به وجود آمده است، اما آنها مدعی می‌شوند که به دلیل نا تمام ماندن تخت جمشید می‌باشد!!!

گاهی اوقات احساس می‌شود ایران‌ستیزان از این موضوع ساده اطلاع ندارند که نقشه اولیه تخت جمشید به هیچ وجه به این وسعت نبوده است. در واقع در همان زمان هخامنشیان، به مرور در تخت جمشید بخش‌هایی اضافه شده و بازسازی‌هایی انجام گرفته است. به نظر می‌رسد برخی از این اضافات و بازسازی‌ها ناتمام مانده‌اند. یک بنا بعد از سالیان زیاد نیاز به بازسازی و اضافاتی دارد که کتیبه‌های شاهنشاهان هخامنشی این را نشان می‌دهد.

گسترش پارسه به مرور انجام گرفته است یعنی به این صورت بوده است که داریوش بزرگ، کاخ‌هایی را ساخت و مورد استفاده قرار داد. بعد از او خشایارشا، کاخ‌هایی را به آن اضافه کرد و حتی تغییراتی در ساخته‌های پدرش داریوش به وجود آورد. ساخت کاخ‌های جدید و بازسازی‌ها و دگرگونی‌ها توسط دیگر پادشاهان هخامنشی هم ادامه یافت. این موارد از کتیبه‌های تخت جمشید بر می‌آید و بررسی‌های باستان‌شناسان هم این موارد را آشکارا نشان می‌دهند.

حتی یک کاخ نیمه تمام در تخت جمشید دیده می‌شود که پژوهشگران نام «کاخ نیمه تمام» را بر روی آن گذاشتند. این کاخ آشکارا نشان می‌دهد حتی تا اواخر دوران هخامنشی مشغول ساخت کاخ‌های جدید بودند. از همه مهم‌تر کتیبه‌ای از اردشیر سوم (از پادشاهان اواخر دوره هخامنشیان) به جا مانده است که بخشی را در کاخ‌های شاهنشاهان نخستین هخامنشی به وجود آورده است. این یعنی همان بازسازی و نوآوری در تخت جمشید.

اگر هم جاهایی در تخت جمشید می‌بینیم که به نظر ما نا تمام می‌رسد در واقع نا تمام ماندن اضافات جدید و بازسازی‌ها می‌باشند که هر بنایی نیاز دارد. احتمالا اکثر آنها کارهایی است که در زمان اردشیر دوم یا سوم شروع شده است و به دلیل تهاجم بیگانگان نا تمام مانده است و ربطی به خشایارشا و یا داریوش بزرگ ندارد. اما بدون شک این بخش‌ها آنقدر زیاد نبودند که ایران ستیزان مدعی می‌شوند.

تخت جمشید همواره مورد استفاده قرار می‌گرفته است اما به مرور کاخ‌هایی را به آن می‌افزودند و تعییراتی بوجود می‌آوردند. برخی از این بازسازی‌ها و اضافات شاهنشاهان پایانی هخامنشی ناتمام مانده است که با توجه به شرایط پایان هخامنشیان و تهاجم بیگانگان کاملا طبیعی است. این هم موضوعی نیست که پورپیرار یا ایران ستیزان متوجه شده باشند. از مدت‌ها قبل از آنان این موارد برای پژوهشگران آشکار بود؛ این هم دلیل نا تمام بودن کل پارسه نیست.

نوشتار پیش رو با توجه به منابع تاریخی و آثار باستانی، به بررسی کلیتی از ادعاهای ایران‌ستیزان و پورپیرار پرداخته است که نادرستی گفتار او را مشخص می‌کند. جالب آنکه منابع تاریخی و آثار باستانی نشان از شکوه تخت جمشید در طول سالیان دارند.

| گردآوردنده: کوروش شهرکی | واپسین به روزرسانی: ۲۷ فروردین ۱۳۹۵ |


آیا تخت جمشید یک سازه نیمه کاره بوده است؟!

اسناد و مدارک فراوانی، سکونت در تخت جمشید را به اثبات می‌رسانند.

آیا تخت جمشید یک سازه نیمه کاره بوده است؟!

گردآوردنده: کـوروش شهرکی

جناب آقای پورپیرار اعتقاد و باور داشت که تخت جمشید یا پارسه یک بنای نیمه ساز و ناتمام است. به طوری که هرگز شاهان هخامنشی در این بنا سکونت نکرده‌اند و جشن‌هایی که ادعا می‌شود در این مکان صورت گرفته‌اند نیز دروغ است.

با همین پشتوانه فکری، پورپیرار کلیپ «تختگاه هیچکس» را ساخت. پورپیرار علت ناتمام ماندن این بنا را پدیده پوریم و داستان یهودی استر می‌دانست و به کتابی داستانی استناد می‌کرد که هیچ مورخی آن را سند تاریخی نمی‌داند و اصولاً آن را یک رمان می‌دانند.

بحث بر سر پوریم به چند خط خلاصه نمی‌شود و نیاز به بحث‌های طولانی دارد.

برای مطالعه در مورد استر نگاه کنید به:

داستان استر و اسطوره سازی ایران ستیزانه

ما در اینجا به کلیات می‌پردازیم و به بررسی آن چیزی که آقای پورپیرار محور تمام گفته‌هایش قرار داده است (نا تمام ماندن و عدم سکونت در تخت جمشید) شروع می‌کنیم. در آینده نوشتاری مفصل تر با پرداخت به جزئیات امر مربوطه تهیه خواهد شد.

با توجه به شواهد به دست آمده از امکانات و سکونت و آثار سکونتی که در تخت جمشید پیدا شده است و همچنین توصیفاتی که مورخین دوران باستان از تخت جمشید داشته‌اند به طور کلی ادعای آقای پورپیرار مبنی بر ناتمام بودن تخت جمشید رد می‌شود.

.

بیایید نگاهی به نمونه‌هایی از این آثار و مدارک بیندازیم:

اولین نمونه ادعا و گفته خود داریوش بزرگ در تخت جمشید است. در کتیبه ایلامی داریوش به زبان خویش از برپایی ارگ شهر پارسه سخن می‌گوید، به قسمتی از آن نوشته توجه بفرمایید:

داریوش شاه گوید: سابقا در اینجا قلعه‌ای ساخته نشده بود، به فضل اهورامزدا این قلعه را ساختم… آن را ایمن و زیبا و کافی چنانکه قصد من بود ساختم (اشمیت، ۱۳۴۲: ص ۶۳).

داریوش در کتیبه بابلی خود نیز به بنایی که ساخته است اشاره می‌کند (همان).

این کتیبه‌ها در تخت جمشید بسیار دیده می‌شوند؛ مثلا در کاخ تچر از داریوش و در کاخ صد ستون از اردشیر و دیگر نقاط تخت جمشید کتیبه‌هایی می‌بینیم که ساخت آن بنا یا اضافاتی در آن بنا را به خود نسبت می‌دهند و از اتمام آن می‌گویند.

این شواهد به وضوح نشان می‌دهند که تخت جمشید کاملا مورد بهره برداری قرار می‌گرفته است و شاه در آن سکونت داشته است.

وجود راه آب در سراسر تخت جمشید که به شبکه سراسری آب رسانی پارسه متصل بوده است نشان از آن دارد که این کاخ‌ها به مرحله‌ای از سکونت رسیده‌اند که نیاز به سیستم آب رسانی دارند؛ این یعنی کاخ‌ها مورد استفاده و بهره برداری قرار گرفته بودند (سامی، ۱۳۲۹: ج ۲، صص ۴۸ و ۵۱؛ نجف زاده اتابکی، ۱۳۹۲: ص ۱۹۳).

آیا تخت جمشید یک سازه نیمه کاره بوده است؟!

(نجف زاده اتابکی، ۱۳۹۲: ص ۷۵)

طبیعتاً اگر جناب پورپیرار در گفتار خود صادق بودند پس نباید هیچ گونه آثار آتش سوزی همانند آن چیزی که بسیاری از مورخین دوران باستان گزارش کرده بودند در این کاخ‌ها وجود می‌داشت. چراکه هیچ کس کاخ و ارگی را که حتی به مرحله ساخت دیوار نرسیده است را آتش نمی‌زند! اما اینگونه نیست و آثار آتش در سراسر تخت جمشید دیده می‌شود:

آتش سوزی کاخ‌های تخت جمشید بدست اسکندر مقدونی حتمی و در خلال کاوش‌های سی ساله آنجا کاملا ثابت و مسلم گردید است. همانطور که نویسندگان هم زمان اسکندر و سایر تاریخ نویسان یونانی و رومی نوشته اند این کاخ عظیم سوخته و تاراج گردیده و الا گذشت زمان و گردش روزگار نمی‌بایست بنایی بدین استواری و زیبایی را اینطور ویران و از هم گسیخته سازد. در کاخ‌ها راهرو ها و ایوان‌ها کناره دیوارها و کف تالارها هرجا با خاک انباشته شده اثار سوختگی و دود زدگی و ذغال و چوب‌های نیم سوخته و پارچه‌های سوخته نمایان بود که جای هیچ شک و تردیدی باقی نمی‌گذارد.

نه تنها در آثار روی صفه بلکه ضمن ساختمان‌های مکشوفه در خارج از صفه که شرح آن ها گذشت [اشاره دکتر به مطالب قبلی کتاب] همه جا اثر سوختگی و آتش سوزی دیده شد و هم اکنون مقداری از سوخته‌های پرده‌ها و فرش‌ها و چوب‌ها که در کاوش‌ها بدست آمده در موزه تخت جمشید موجود می‌باشد (سامی، ۱۳۸۹: ص۳۵۴).

شواهد نشان از آن دارند که کاخ صد ستون متحمل بیشترین خسارت در زمان آتش سوزی اسکندر گردیده است (شهبازی، ۱۳۸۴: ص ۱۶۶). همچنین آثار زغال و خاکستر زیادی که در تالار مرکزی و ایوان شمالی کاخ صد ستون مشاهده گردید نشان داد که این کاخ بیش از سایر کاخ‌ها مورد آتش سوزی مهیب اسکندر قرار گرفته است (سامی، ۱۳۴۸: ص ۲۰۹).

برای دانش بیشتر نگاه کنید به:

آیا تخت جمشید در آتش سوخته است؟

اما ناراستی آقای پورپیرار به همین جا ختم نمی‌گردد. هم در منابع و آثار مورخین دوره باستان و هم در کاوش‌های منطقه خزانه تخت جمشید این نکته وجود دارد که خزانه پر از ثروت و خراج ساتراپی‌ها بوده است. اگر واقعا ساختمان‌ها کامل نشده بودند، ثروت عظیم هخامنشیان را در ساختمان‌هایی نا کامل و بدون حفاظت و استحکامات کافی جمع آوری نمی‌کردند.

بیایید نگاه کنیم به گفته برخی از مورخان درباره خزانه تخت جمشید:

ثروتمند ترین شهر زیر آسمان خانه‌های خصوصی در طی سالیان دراز از ثروت و فراوانی انباشته شده بود… بسیاری از خانه‌های افراد عادی از مبل و لباس پر بود از تخت جمشید نقره بسیار برده شد و طلای غارت شده هم کم نبود لباس‌های گران بهای زیاد به رنگ ارغوانی و طلا کاری شده پاداش فاتخان بود (دیودروس سیسیلی، ۱۳۷۴: صص ۷۲۱ و ۷۲۷).

استرابو نیز از شکوه تخت جمشید گفته است و بر اساس نوشته‌های او ثروت هخامنشیان در آنجا جمع شده بود.

اما نکته مهم آنجاست که یافته‌های باستان‌شناختی هم گفته این مورخان را تأیید می‌کنند؛ هم آثار هنری و هم الواح اداری یافت شده از تخت جمشید سکونت در این مکان را به اثبات می‌رسانند.

در سال ۱۳۱۲ تالار ۳۲ ستونی تخت جمشید کشف شد و در آن ۳۰ هزار لوح گلی پیدا شد که با ۷۵۰ لوح گلی که در خزانه پیدا گردید در مجموع گنجینه بزرگی از اطلاعات را پیش روی باستان‌شناسان و مورخان قرار داد (نجف زاده اتابکی، ۱۳۹۲: ص ۳۱۳).

وجود این اسناد هم در خزانه و هم در تالار ۳۲ ستونی آشکارا از وجود سیستم اداری در این کاخ‌ها سخن می‌گویند. مکان‌های پیدا شدن لوح‌ها نشان دهنده ساختمان‌های مدیریتی و اداری تخت جمشید است. بی شک اگر این ساختمان‌ها کامل نبودند نمی‌توانستند در آن به انجام امور اداری بپردازند.

ترجمه این الواح ما را به شناخت درستی از مذهب و چگونگی برگزاری مراسم آن، تقویم و ماه‌های هخامنشی، معیارهای وزنی و پولی حقوق زنان و کودکان. فعل و انفعالات مدیریتی چگونگی افزایش تولید و بهره وری، تنوعات قومی کارگران، جغرافیای شهرها و مکان‌ها و بسیاری از شاخصه‌های دیگر می‌رساند (سامی، ۱۳۲۹: ج ۲، صص ۷۱ و ۷۴).

همه اینها جدای از حجم عظیم آثار و عتیقه‌هایی است که از تخت جمشید پیدا شده است. متاسفانه کاوش‌گری گروه‌های خارجی و اروپایی در این مناطق برای رضای خدا و از جهت آشکار کردن تاریخ ایران بزرگ نبوده است بلکه گاهی آنان به دنبال سرقت آثار ملی ایران بوده‌ اند به طوری که اگر در تاریخ معاصر تخت جمشید تأمل کنیم شاهد حجم بزرگی از سرقت آثار ملی ایران هستیم. «حجم آثار عتیقه‌ای که در نخستین تقسیم نصیب موسسه شد به قدری بود که برای انتقال آنها به بندر بوشهر جهت حمل به آمریکا به یک کاروان کامیون احتیاج بود» (مجد، ۱۳۸۸: ص ۲۷۵).

این موارد به طور کل بی‌اساس بودن گفتار پورپیرار در ناتمام ماندن تخت جمشید را اثبات می‌کنند. متاسفانه آقای پورپیرار  به دنبال تخریب آثار ملی ایران بودند.

نوشتارهای بیشتر در پاسخ به پورپیرار:

پاسخ به ناصر پورپیرار

آیا پارسه (تخت جمشید) یک سازه نیمه کاره بوده است؟!

بررسی و رد دیگر ادعای پورپیرار:

اسناد، مدارک و شواهد گوناگون درباره به آتش کشیده شدن پارسه (تخت جمشید) توسط اسکندر

.

بررسی کف سازی های زیبا و قابل توجه تخت جمشید

.

تردیدی در اصالت باستانی کتیبه‌های تخت جمشید وجود ندارد

.

دروغ آشکار: کتیبه های بیستون و نقش رستم جعلی هستند

بن‌مایه بنیادین:

– نجف زاده اتابکی، ابوالحسن (۱۳۹۲). راهنمای کلاسیک و مستند تخت جمشید. تهران: انتشارات پازینه.

.

بن‌مایه‌ها و یاری‌نامه‌ها:

– شهرکی، کوروش (۲۷ فروردین ۱۳۹۵). «آیا تخت جمشید یک سازه نیمه کاره بوده است؟!». پایگاه خردگان.

نشانی رایاتاری: http://kheradgan.ir/?p=13065

– استرابو (۱۳۸۲). جغرافیا. ترجمه همایون صنعتی زاده. تهران: بنیاد موقوفات افشار.

– اشمیت، فردریک. (۱۳۴۲). تخت جمشید، بناها، نقشه‌ها، نبشته‌ها. ترجمه عبدالله فریار. تهران: فرانکلین – امیرکبیر.

– دیودروس سیسیلی (۱۳۷۴). حکومت مادها و آشور و سرزمین میان رودان. ترجمه و حواشی حمید بیکس شورکایی. اسماعیل سنگاره. تهران: جامی.

– سامی، علی (۱۳۲۹). گزارش‌های باستان‌شناسی. جلد دوم. تهران: اداره کل باستان شناسی.

– سامی، علی (۱۳۴۸). پایتخت‌های شاهان هخامنشی. شیراز: دانشگاه شیراز.

– سامی، علی (۱۳۸۹). پایتخت‌های شاهان هخامنشی. تهران: پازینه.

– شهبازی، علیرضا شاپور (۱۳۸۴). راهنمای مستند تخت جمشید. تهران: بنیاد پژوهشی پارسه –پاسارگاد.

– مجد، محمدقلی (۱۳۸۸). تاراج بزرگ. ترجمه مصطفی امیری. تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.

– نجف زاده اتابکی، ابوالحسن (۱۳۹۲). راهنمای کلاسیک و مستند تخت جمشید. تهران: انتشارات پازینه.

شرایط استفاده از نوشتار:

از آنجایی که هرگونه استفاده یا رونوشت از نوشتارها بر اساس پیمان نامه کاربری امکان پذیر است، اگر قصد رونوشت از این نوشتار را دارید، بن‌مایه آن را یاد کنید. طبیعی است که ذکر مواردی مانند نام پدیدآور (نویسنده، گردآورنده و…)، تاریخ واپسین به روز رسانی، عنوان کامل نوشته به همراه پیوند (لینک) و همچنین ذکر تارنمای خردگان (www.kheradgan.ir) ضروری است.

پرسش ها تنها از بخش پرسش و پاسخ

خواهشمندیم پرسش‌ها را تنها در بخش «پرسش و پاسخ» در میان بگذارید. پرسش‌ها در بخش دیدگاه‌ها پاسخ داده نمی‌شوند. با سپاس فراوان


راهیابی به بخش «پرسش و پاسخ»:

KHERADGAN.ir/ASK
برگه‌های همیار و همکار خِرَدگان در اینستاگرام:

=خرد و تاریخ در اینستاگرام armtin136 سپندار در اینستاگرام
هواداران کوروش بزرگ در اینستاگرام خردگان در اینستاگرام تاریخ ایران در اینستاگرام


کانال‌های همیار و همکار خِرَدگان در تلگرام:

کانال «ایران در قفقاز و آسیای مرکزی و آناتولی» در تلگرام کانال «داستان‌های شاهنامه فردوسی» در تلگرام
کانال تاریخ پرسیا کانال خردگان در تلگرام

دزدان فضای مجازی - خردگان

نوشتارهای پیشنهادی

12 دیدگاه

 1. لطفا پاسخ کامل در رد این نوشته جناب شهرکی را در آدرس زیر ببینید.

  • کوروش شهرکی

   با سلام و درود.

   قراردادن لینک برطبق قوانین سایت مجاز نمیباشد. نوشتار پیش روی شما همانطور که در ابتدای آن اورده شد فقط نگاهی کلی گرایانه به اثر جناب پورپیرار بود، که حدودا ۳ سال پیش به رشته نگارش در آمده است. به یاری خداوند در آینده ای نچندان دور در مورد جزئیات ادعا های مطرح شده پیرامون پارسه نوشتار مفصل تری تهیه خواهیم کرد. پیروز باشید

 2. بابا خیلی ها …. یه عده ایرانی که تو زندگی هیچ غلطی نتونستن بکنن … کمبودهاشون رو با بزرگ جلوه دادن گذشته خود میخواهند پیشرفتهای ممالک دیگر را کم جلوه داده و خود را بزرگ ببیند و شب را راحت بخوابند . ولی این ها نمیتواند تنبلی و بی عرضگی های قرن های اخیر و حتی این دوران که ما باعثش بودیم را درست کند .
  در حالی که اصلا این کوروشی که به این بزرگی نبوده …. گیرم که اصلا به این حد از بزرگی که اینا میگن بوده … یکی نیست اون بزرگ بوده تو چی هستی … تو چیکار کردی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 3. با سلام
  جناب پورپیرار در مستند “تخت گاه هیچ کس “در خصوص تخت جمشید و بویژه پاسارگاد، نقش رستم و … ادعاهایی مطرح کردند و اسناد و مدارکی را ارائه داده اند از تاریخ نویسان و مستندات مکتوب گذشته و بر همین اساس نتیجه گیری کرده و نظر داده اند بحثی کاملا منطقی و علمی ولیکن متاسفانه تاکنون تمامی پاسخ ها و جبهه گیری هایی که شده است پیش زمینه ذهنی بوده است دقیقا مثل متن شما “تحصیلات دانشگاهی نداشت ” و یا توده ای اخراجی بوده ، دزدی کرده و .. این قبیل سخنان یعنی زمینه سازی درباره شخصیت مدعی و انحراف از موضوع اصلی و بحث علمی، از یک سوی دیگر تخت جمشید به کنار چرا هیچ یک از دانشگاهیان و مورخین و باستان شناسان درخصوص سایر ادعاهای ایشان درخصوص پاسارگاد و بویژه حکاکی های کشف شده در کعبه زرتشت و بنای تخت رستم کسی پاسخی ارائه نمی دهد. پس بهتر است عادت کنیم و بیاموزیم در صحنه علم و منطق ، بجای تخریب و تهمت پاسخ شبهات را با مستندات علمی و متقن بدهیم نه با شعار و حاشیه سازی و پاک کردن صورت مسئله، بهتر است دوستان مستند ایشان را کامل ببینند و سپس سخنان مخالفین را هم بررسی کنن ببینند نهایتا به چه نتیجه ای می رسند

  • کوروش شهرکی

   با سلام

   ممکن است در فضای اینترنت سایت هایی باشد که بیشتر به رزومه کاری و ریشه های پیدایش جناب ناصر پورپیرار پرداخته باشند، البته بحث پیرامون شخصیت افراد و نوع تفکر آنان میتواند مفید باشد ولی نه آنکه در پاسخ به ادعا ها نظریات و تفکرات این افراد به جای پاسخ تخصصی به خود فرد پرداخته شود و این رویه مورد تایید ما هم نیست. از این رو تمامی مطالبی که پیرامون جناب ناصر پورپیرار در پایگاه خردگان نگارش یافته همواره تاکید بر پاسخ علمی دادن به نظریات ایشان بوده نه شخصیت او ، اگر نقد های این وبسایت را مطالعه کنید خودتان به عینه خواهید دید.

   اما فرمودید که باستان شناسان چرا پاسخ جناب پورپیرار را نداده اند؟ بسیار مایه شگفتی است چراکه انتظار میرفت شما قبل از چنین ادعایی لااقل جستجویی بر کتب و مقالات نقد تفکرات جناب پورپیرار میکردید، آنگاه درمیافتید که اتفاقا پاسخ جناب پورپیرار به کمال و در چندین مرتبه داده شده است. به عنوان مثال میتوان به کتاب های

   دوازده قرن شکوه نوشته جنابان امیر نعمتی لیمایی و داریوش احمدی
   اعتبار باستان شناختی آریا و پارس نوشته محمد تقی عطایی و علی اکبر وحدتی
   دومین منجی نوشته: قیصر کللی
   آشتی با تاریخ(نقدهایی بر آرای ناصر پورپیرار) نوشته: علیرضا افشاری
   کوروش و بابل نوشته: هوشنگ صادقی
   هزاره های پرشکوه نوشته: داریوش احمدی
   و…
   اشاره کرد. کتاب خواندن گوش شنوا و ذهن جویای حقیقت میخواهد متاسفانه این کتاب ها و اسناد و مدارک بر پیروان رادیکال جناب پورپیرار کارگر نمی افتد.

   در خصوص تخت جمشید به ویژه پاسارگاد و نقش رستم مفصلا همراه با اسناد معتبر تاریخی در پایگاه خردگان پاسخ داده شده است. بنگرید به:

   پاسخ به ادعا های پورپیرار در خصوص پاسارگاد: kheradgan.ir/?p=16361

   پاسخ به ادعا های پورپیرار در خصوص نقش رستم و کعبه زردشت: http://kheradgan.ir/?p=14504

   پاسخ به جعلی و نوساز خواندن کتیبه بیستون توسط پورپیرار: http://kheradgan.ir/?p=15434

   پاسخ به جعلی خواندن کتیبه های تخت جمشید: http://kheradgan.ir/?p=15102

   پاسخ به جعلی و ناقص خواندن ستون های تخت جمشید: http://kheradgan.ir/?p=15796

   پاسخ به یونانی خواندن معماری آرامگاه کوروش: http://kheradgan.ir/?p=17007

   پاسخ به ادعای نبود کف سازی در پارسه: http://kheradgan.ir/?p=13074

   امید است که مطالعه کنید. در خصوص سوالات دیگری که ممکن است داشته باشید در سایت جستجو کنید اگر نیافتید در بخش پرسش و پاسخ مطرح کنید.

   پیروز و حق جو باشید

 4. سلام و تشکر از روشنگری ها تون.کاش در بررسی ادعاهای مطرح شده در خصوص نیمه کاره بودن مجموعه بناهای تخت جمشید کمی در مورد وضعیت پله های ورودی که در مستند ساخته شده توسط طرفداران مرحوم پور پیرار به اون اشاره شده و یا در مورد ناتمام ماندن تراش بلوک های سنگی دیوار بیرونی بناها و یا ادعای ناتمام ماندن بشخی ار حجاری نقش برجسته ای موجود در کاخ ها هم کمی صحبت کنید.آیا طبق گفته و ادعای سازندگان مستند ((تختگاه هیچکس)) برخی از نقش برجسته های موجود در مجموعه ناقص هستند.در غیر اینصورت علت کامل نبودن برخی از این نقوش چیست؟

  • مجید خالقیان

   با سلام. در نظر داریم کمی مفصل تر دراین باره سخن بگوییم اما در همین نوشتار هم اگر دقت بفرمایید به صورت کلی توضیح داده شده است.

   ایران‌ستیزان گاهی تصاویری را نشان می‌‌دهند که به دلیل اقدام نوین باستان‌شناسان به منظور تداوم بیشتر بنا پدید آمده است و بدون اطلاع از آنها، ادعاهایی را مطرح می کنند. یا تصاویری را نشان می‌دهند که اثر آشکاری از تخریب آثار به مرور زمان در آن دیده می‌شود و ادعاهای نادرستی را مطرح می‌کنند. حتی گاهی می‌بینیم در تصاویر آنها اثر ابزار آلات نوین دیده می‌شود و مشخص است که در قرون اخیر خرابی‌هایی به وجود آمده است، اما آنها مدعی می‌شوند که به دلیل نا تمام ماندن تخت جمشید می‌باشد!!!
   گاهی اوقات احساس می‌شود ایران‌ستیزان از این موضوع ساده اطلاع ندارند که نقشه اولیه تخت جمشید به هیچ وجه به این وسعت نبوده است. در واقع در همان زمان هخامنشیان، به مرور در تخت جمشید بخش‌هایی اضافه شده و بازسازی‌هایی انجام گرفته است. به نظر می‌رسد برخی از این اضافات و بازسازی‌ها ناتمام مانده‌اند. یک بنا بعد از سالیان زیاد نیاز به بازسازی و اضافاتی دارد که کتیبه‌های شاهنشاهان هخامنشی این را نشان می‌دهد.
   گسترش پارسه به مرور انجام گرفته است یعنی به این صورت بوده است که داریوش بزرگ، کاخ‌هایی را ساخت و مورد استفاده قرار داد. بعد از او خشایارشا، کاخ‌هایی را به آن اضافه کرد و حتی تغییراتی در ساخته‌های پدرش داریوش به وجود آورد. ساخت کاخ‌های جدید و بازسازی‌ها و دگرگونی‌ها توسط دیگر پادشاهان هخامنشی هم ادامه یافت. این موارد از کتیبه‌های تخت جمشید بر می‌آید و بررسی‌های باستان‌شناسان هم این موارد را آشکارا نشان می‌دهند.
   حتی یک کاخ نیمه تمام در تخت جمشید دیده می‌شود که پژوهشگران نام «کاخ نیمه تمام» را بر روی آن گذاشتند. این کاخ آشکارا نشان می‌دهد حتی تا اواخر دوران هخامنشی مشغول ساخت کاخ‌های جدید بودند. از همه مهم‌تر کتیبه‌ای از اردشیر سوم (از پادشاهان اواخر دوره هخامنشیان) به جا مانده است که بخشی را در کاخ‌های شاهنشاهان نخستین هخامنشی به وجود آورده است. این یعنی همان بازسازی و نوآوری در تخت جمشید.

   (( اگر هم جاهایی در تخت جمشید می‌بینیم که به نظر ما نا تمام می‌رسد در واقع نا تمام ماندن اضافات جدید و بازسازی‌ها می‌باشند که هر بنایی نیاز دارد. احتمالا اکثر آنها کارهایی است که در زمان اردشیر دوم یا سوم شروع شده است و به دلیل تهاجم بیگانگان نا تمام مانده است و ربطی به خشایارشا و یا داریوش بزرگ ندارد.))

   اما بدون شک این بخش‌ها آنقدر زیاد نبودند که ایران ستیزان مدعی می‌شوند.

  • سلام، ناتمام ماندن بخشی ار حجاری نقش برجسته های موجود در دیوار کاخ ها و دیوار راه پله ها اعم از نقش گلها، درختان ، سربازان و … مورد ادعای مستند تختگاه هیج کس، ان هم در بخش هایی که به احتمال فراوان داریوش از آن استفاده می کرده، احتمالا ناشی از کج سلیقگی حجاران و معماران و شاهان هخامنشی بوده است. البته سایر شواهد و قرائن این را نشان نمی دهد لاجرم باید پذیرفت تخت جمشید نیمه کاره بوده است.

   • کوروش شهرکی

    با سلام.

    باید توجه کنید که تخت جمشید یک ساختمان نیست. یک مجموعه از کاخ ها است . در همین مجموعه تخت جمشید ما بنایی داریم که به نام «کاخ ناتمام» در اکثر کتاب های علمی مربوطه و گزارش ها یاد شده است . این بدین معنا نیست که چون یک یا دو کاخ ناتمام است کل مجموعه پارسه غیر قابل سکونت بوده باشد.
    از طرفی بازسازی و مرمت در مجموعه در طی این حدود ۱۵۰ سال انجام میشده است. گزارش های باستان شناسی فراوانی از خزانه پارسه در اختیار داریم که از تغییرات و تعمیرات سخن میگوید. همچنین بخش هایی به کاخ ها اضافه میشده است مانند راه پله غربی کاخ داریوش که زمان اردشیر سوم به کاخ تچر (کاخ اختصاصی داریوش) افزوده شده است. یا نقش مرکزی راه پله های آپادانا تغییر یافته است.

    تزئینات ناتمام برخی از حجاری های پارسه نیز ناشی از ناتمام ماندن تغییرات و تعمیرات در مجموعه پارسه است. این که به عنوان مثال بخشی از سپر یک سرباز حجاری پایانی نیافته باشد نشانگر این نیست که کل کاخ ناتمام است. در این مورد بهتر است گزارش های باستان شناسی را مطالعه کنید.

    با سپاس

 5. ببخشید ساختمون تخت جمشید از چوب بوده یا از سنگ اگر از چوب بوده خوب میشه قبول کرد که سوخته یعنی دیوارها و باقی ستونها که همش از چوب بوده سوخته و باقی ساختمان که از چوب نبوده منده اما اگر ساختمون تخت جمشید دیوار و ستونهاش از سنگ بوده پس باقی دیوارهای و ستونهای تخت جمشید کجاست شاید سقف تخت جمشید چوب بوده اما دیوار و ستون ساختمانی که چهار چوب در به این بزرگی و این محکمی براش ساختن فکر نکنم برای دیوار چوبی باش و اگر از چوب نبوده دیوار و ستونها تا زیر سقف از سنگ بوده پس باید یه کوه از سنگ دیوار و ستون دور تا دوره تخت جمشید بایدباش نه فقط هم این که هست یه چنتا ستون کامل و کلی ستون ناقص بدون از دیوار من کار ندارم هوردود و این تاریخ دان و اون کارشناس یا اون پورپیرال ملعون چیگفت من استاد بنا هستم و میبینم کاخ به این بزرگی ناقص هستش وهرچی هست زیر ساخت هستش ممنون

  • کوروش شهرکی

   با سلام.
   فرمودید دیوار های تخت جمشید از سنگ بوده یا چوب؟

   پیشتر به این موضوع در نوشتار «آیا تخت جمشید در آتش سوخته است؟» پاسخ داده شده است:

   «نکته‌ای که باید پیش از هر سخن دیگری بدان پرداخت ساختار ساختمانی پارسه (تخت جمشید) است. پندار غلطی که متاسفانه وجود دارد اینست که برخی از مردم به غلط فکر می‌کنند پارسه بنایی سنگی است. درواقع چون امروزه فقط بخش‌های سنگی آن باقی مانده است این تفکر نادرست در میان برخی رشد کرده است، این در حالی است که پارسه یک معماری ایرانی با الهام‌گیری از هنرهای گوناگون داشته است. دکتر هرتسفلد در کتاب ارزشمند «ایران در شرق باستان» معماری ایران باستان را از نظر مصالح ساختمانی بر پنج پایه‌ی «۱- حجاری کوه و صخره ۲- ساختمان سازی با مکعب های عظیم سنگی ۳-سقف های چوبی متکی بر ستون های چوبی ۴ -کاربرد فراوان فلز ۵- دیوار های خشتی» استوار می‌داند (هرتسفلد، ۱۳۸۱: ص۲۲۷). تخت جمشید نیز دارای این شاخص‌ها می‌باشد.
   در پارسه ستون‌های کاخ‌های بزرگی چون آپادانا، کاخ صد ستون و دروازه ملل از سنگ ساخته شده و ستون‌های کاخ‌هایی مانند خزانه، حرم سرا، کاخ تچر و… از چوب ساخته شده است و سقف همه تالارها و کاخ‌ها را با چوب پوشش می‌دادند که عنصری سبک و در عین حال اشتعال پذیر بود. دیوارها نیز از خشت ساخته می‌شدند که گاهی به تناسب ارتفاع آنها قطرشان به بیش از ۵ متر می‌رسید. گاهی دروازه‌ها را برای شکوه و جلال بیشتر از سنگ می‌ساختند که می‌توان به دروازه‌های کاخ صد ستون و دروازه ملل اشاره کرد. »

   برای مطالعه اسناد و منابع آتش سوزی در پارسه بنگرید به:
   http://kheradgan.ir/?p=13380

   دیوار های مجموعه پارسه از خشت و آجر بوده است که در بررسی های باستان شناسی کشف شده است.
   بدین ترتیب کاخ های پارسه تشکیل میشده از درگاه های سنگی دیوار های خشتی و سقف های سبک چوبی، ستون ها بسته به مکان کاربردشان جنسشان متفاوت بوده است به عنوان مثال در کاخ های آپادانا و صد ستون و دروازه ملل چون ارتفاع زیاد بوده از سنگ استفاده کردند تا توانایی حمل بار داشته باشد. اما کاخ هایی با ارتفاع کم مثل خزانه دارای ستون های چوبی با پوشش تزئینی گچی بوده اند.

   پیروز باشد

 6. با تقدیم احترام”
  این اقا که تخت جمشید را جعل می نامد و عکسهای پشت در خانه مادر بزرگش را سند جعل و نشان داده یک تکفیری و باج بگیر عربستان است که بگوید ایران قبل از حمله عرب به ایرات دارای مردمانی وحشی و فاقد تمدن وفرهنگ بوده اند ”
  اعلام کرده امریکا در زمان رضاشاه درست شده ” درزمان رضاشاه امریکا در ایران نفوذی نداشتند و در عهد رضاشاه جنگ جهانی غرب را در اتش وخون گرفته بود و نان نداشتند بخورند چگونه در زمان رضا شاه دل امریکا برای ایران میسوزد و چنان بنای گرانی احداث میکنند ” مگر تاق کسرا سالم مانده و یا بناهای تاریخی یونان و حتی کلوزیوم در ایتالیا روم قدیم سالم مانده که تخت جمشدید که قدمت ۲۵۰۰ ساله داشته سالم بماند ” مگر کریم خان زند کماز این سنگها برای پایتختش شیراز خراب کرد و به شیراز برد ” چرا گنجهایی که در اطراف تخت جمشید پیدا کردید و فروختید واقعی بودند اما تخت جمشید دروغ است ” آن اتش نشان احمق نمی فهمد بعد ۲۵۰۰ سال چه اثار اتشی می خواهد یافت کند ؟ اگر تاریخ دروغ وساختگی است پس اهل سنت راست میگویند که وقایعی که شیعه میگویند دروغ و ساختگی است ” شما اعلام کرده که کوروش یهودی بوده ” اگر هم چنان بوده برای کوروش افتخار است که در عهد ی که اعراب ۳۶۰ خدا را ستایش میکردند کوروش یک خدا را می پرستیده و یهود تبهادینی بوده یکتا پرست که در انزمان وجود داشته که باز هم برای کوروش افتخار بوده”
  شما با این اراجیف نمی توانید ملیت و افتخار ملت ایران را زیر سوال ببرید”
  جتگ هشت ساله ایران که دلیرانی خون خود را نثار کردند چرا راه و هدف آنها را فراموش کرده اید و رو به اختلاص و رشوه . فساد رو اورده اید ” اگر انها زنده بودند شما را زنده زنده می سوزاندند ” شما افرادی داعشی هستید که ماسک تزویر و ریا به صورت بسته اید” آریا برزن سردار بزرگ هخامنشی در راه ایران جانفشانی کرد که در تاربخ یونان از او قهرمان یاد کرده اند” سورنا سردار بزرگ اشکانی که روم را شکست و ایران را از حمله روم نجات داد” شاهین سردار بزرگ ساسانی پایتخت روم را محاصره و رومیان را شکست داد ” و شهر برار سردار دیگر ساسانی تا مصر را فتح نمود ” تاریخ ایران از این سرداران بزرگ فراوان داشته ” یعقوب لیث اعراب را بیرون و به ایران استقلال داد ” ابومسلم خراسانی بنی امیه را برانداخت ” و هولاگو با وزارت خواجه نصیر بنی عباس را منقرض کرد ” شما چه غلطی در این کشور کرده اید ” آیا اهداف شهدای شلمچه ” فقر ” بیگاری ” فحشا ” و اختلاص بود ”
  یزرگ مردان تاریخ ایران زنجیروار به هم وصل و اصول مردانگی را میدانستند ” اگر شما باشید رشادتهای شهدای جنگ را هم چند سال دیگر تکذیب و به انها افترا می بندید”
  شما نه ملیت دارید و نه دین و نه حتی به اصول دین پایبندید” شما عوامل عربستانید که باعث حقارت ملت ایران شده اید
  ننگ بر شما باد

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود.علامت دارها لازمند. *

*

برچسب ها:
رفتن به بالا